Älypetauspatjasta turvaa ikäihmisille

 

Ikäihmisten unenlaadun mittaamiseen kehitetään uudenlaista älyteknologiaa. Univisio Oy:n älypetauspatja tulee keräämään tietoa ikäihmisten nukkumisesta ja unen levollisuudesta sekä hälyttää sängystä poistumisista.

Älypetauspatjaan pitkittäissuuntaisesti ommellut anturit ja patjaan liitettävä mittalaite siirtävät unen aikaisten liikkeiden tiedot langattomasti Unimonitor -ohjelmistoon. Älypetauspatjan ohjelmistoon on suunnitteilla analysointiosio, johon voidaan seurantakauden jälkeen määritellä yksilökohtaisesti normaalista ja levottomasta nukkumisesta kertovat raja-arvot. Raportoinnin myötä saadaan paremmin tietoa ikääntyneiden hyvinvoinnista ja puuttua ongelmatilanteisiin.

- Vanhainkodeissa ja palveluasumisessa Älypetauspatjan hälytysominaisuudella saadaan tekstiviesti-ilmoitus hoitohenkilökunnan kännykkään asiakkaan sängystä poistumisesta, jolloin henkilökunta voi nopeammin mennä ikääntyneen avuksi. Kotona asuvien ikäihmisten käytössä älypetauspatja voisi mahdollistaa nopean avun saamisen, mikäli ikäihminen ei palaa yöllä takaisin sänkyynsä tietyn ajan kuluessa esimerkiksi kaatumisen vuoksi, kertoo Univisio Oy:n Älypetauspatjan kehitysprojektin vetäjänä toiminut Helena Huumonen.

Älypetauspatjaa on testattu ja kehitetty yhdessä Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden ammattilaisten, Tampereen teknillisen yliopiston Kankaanpään yksikön sekä Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeen kanssa.

- Testausyhteistyö antoi meille merkittävästi tietoa mittalaitteen ja ohjelmiston kehittämiseen. Omissa testauksissamme emme olisi nähneet kaikkia niitä tarpeita, joita testausten aikana tuli esille, jatkaa Huumonen.

- Testaukseen osallistuminen oli erittäin mielenkiintoista. Ikäihmisten lisäksi patja luo turvallisuuden tunnetta hälytysominaisuutensa vuoksi myös omaisille ja hoitohenkilökunnalle, kertoo Kiilarinteen vanhainkodin esimies Eija Lehtimäki.

Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeessa testataan ja kehitetään hyvinvointiteknologiaratkaisuja ikääntyneiden arkeen ja hoitotyöhön. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat.

Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeeseen voit tutustua hankkeen nettisivuilla. Toiminnasta ja siinä saavutetuista tuloksista voit lukea myös hankkeen loppuraportista.

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi

31.10.2014