Kaasun liikennekäyttö Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä


Kaasutalous etenee Suomessa idän suunnalta kaasuputken vauhdittamana ja lännessä rannikoille rakentuvien LNG-terminaalien myötä. Näin rakentuu kansallinen kaasuinfrastruktuuri, joka hyödyntää sekä maa- että biokaasua, joita voidaan käyttää samoissa laitteissa ja järjestelmissä. Kaasun käytön moninkertaistaa kaasun liikennekäyttö, jota nyt lähdetään edistämään kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Kaasutalouden suurin hyöty muodostuu biokaasuun liittyvistä ympäristövaikutuksista, huoltovarmuudesta, uudesta liiketoiminnasta, kotimaisuusasteesta, työpaikoista ja vaikutuksista ravinnekiertoon ja vesistöihin.

Kaasun liikennekäyttö Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä -hanketta rahoittaa AIKO/Pohjoinen kasvuvyöhyke, Uudenmaan liitto + mukanaolevien seutujen rahoitus. Hanke toteutetaan 17.3.2017 - 30.4.2019 ja vastuuorganisaationa toimii Prizztech Oy. Mukana hankkeessa ovat Pori, Rauma, Turku ja Porvoo.

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi