Satakunta Engineering Centre

Satakunnan ja Porin seudun teollisuus on maan keskiarvoa monipuolisempaa ja jalostusarvoltaan korkeaa. Alueelle kohdistuva  julkinen TKI-rahoitus on kuitenkin matalalla tasolla ja alueelle sijoittuvat teollisuutta tukevat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan palvelut osin puutteellisia.

Teknologiateollisuus on Satakunnan tärkein toimiala ja sen osaamiskärkiin liittyviä TKI-, mallinnus- ja mittauspalveluja on esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Tampereen teknillisen yliopiston Rauman yksikössä sekä Prizztech Oy:ssä. Satakunnan TKI-infrastruktuuria on mahdollista parantaa laajentamalla, vahvistamalla ja verkottamalla olemassa olevia palveluita ja osaamiskärkiä toisiinsa.

Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa TKI-intensiteettiä Satakunnan alueella sekä kehittää TKI-ympäristöä ja erityisesti teollisuuden uudistumista tukevia mittaus- ja mallinnuspalveluja. Uusia palveluja kehitetään demonstroimalla pilottipalveluja teollisuuden tarpeisiin yhdessä alueen insinööritoimistojen, palveluntuottajien ja korkeakoulujen kanssa. 

- Porissa sijaitsevaan Magneettiteknologiakeskukseen on kertynyt vuosien aikana korkealaatuista magneettijärjestelmien tuotekehitykseen liittyvää teknistä laskenta-, simulointi-, mittaus- ja laboratorio-osaamista. Vastaavanlaista automaatio- ja hydrauliikkaosaamista löytyy SAMK:n ja TTY:n Rauman yksiköistä, kertoo Timo Santa-Nokki Magneettiteknologiakeskuksesta.

- Kun nämä, laskenta- ja mittausosaaminen,  yhdistetään palvelemaan paremmin teollisuuden tarpeita ja insinööritoimistojen palvelutarjontaa, satakuntalainen TKI-ympäristö kehittyy, kertoo Santa-Nokki.

Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä alueen kunnat.

Lisätietoja:

Timo Santa-Nokki

Vanhempi asiantuntija

Magneettiteknologiakeskus
Puh. 044 710 5338
timo.santa-nokki(a)prizz.fi

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi

26.01.2016