Älykäs tuotanto


Robotiikka on monitekninen alue, jossa suomalainen korkealaatuinen osaaminen ICT:ssä, automaatiossa, elektroniikassa ja konetekniikassa avaavat kasvun mahdollisuuksia sekä olemassa olevalle teollisuudelle että uusille innovaatioille. Yhä useammin tuotantoyksikön tehokkuus, joustavuus ja ennen kaikkea laatu ratkaisevat sen, mistä tuotantokapasiteetti ostetaan. Korkeiden laatu- ja joustavuusvaatimusten takia alihankkijoilta edellytetään pitkälle automatisoitua tuotantoa.

Yksi mielenkiintoisin robotisaatioon liittyvä ilmiö on reshoring. USA:ssa ja Britanniassa on jo nähtävissä, että ne yritykset, jotka ovat voimallisesti panostaneet robotiikkaan ja tuotannon automatisointiin ovat palauttamassa tuotantoaan takaisin kotimaahan. Tehokkaasti automatisoidun tuotannon avulla tuotteiden laatu on pystytty nostamaan erittäin korkealle ja samaan aikaan yksikkökustannukset laskea niin alas, että mm. logistiikkakustannukset ovat alkaneet näytellä merkittävää roolia tuotteen kokonaiskustannuksissa.

Robotiikka on levittäytymässä vahvasti valmistavan teollisuuden lisäksi myös hyvin monille muille toimialoille. Robotteja käytetään yhä enemmän hyödyksi mm. autoissa, terveydenhuollossa (leikkaus-, läsnäolo- ja hoivarobotit), vanhuspalvelupuolella (avustavat robotit), maataloudessa, rahoitus- (botit)ja turvallisuusalalla.

Palvelusektorin robotisointi on vasta käynnistymässä, joten on tärkeää, että Satakunnan robotti- ja automaatioyritykset ovat heräillä ja yrityksillä on omia tuotteita valmiina markkinoille siinä vaiheessa, kun palvelurobotiikkaliiketoiminta lähtee voimakkaaseen kasvuun. Älykäs tuotanto -hankeessa pilotoimme ja rakennamme kehitysalustan ja- ympäristön, jonka avulla tuotannolliset yritykset voivat tutkia ja testata niitä ratkaisuja, joilla nykyistä tuotantoa olisi mahdollista uudistaa ja automatisoida ja sitä kautta lisätä kilpailukykyä, mikä pitkällä tähtäimellä tukee tuotannollisen toiminnnan säilymistä Satakunnassa. Tämän lisäksi kehitysalusta auttaa alueen robotti- ja automaatioyritystenverkostoa pääsemään nykyistä helpommin kiinni niin teollisuuden kuin palvelusektoria palvelevaan robotiikan ja älykkään automaation tuoteliiketoimintaan.

Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Lisätietoja:

Mikko Puputti

Head of Robocoast

+358 44 710 5343
mikko.puputti(a)prizz.fi

Jukka Hissa

Projektipäällikkö

Älykäs tuotanto
Puh. 044 710 5469
jukka.hissa@prizz.fi

 

 

 

03.10.2016