Applied Magnetic Materials AMM2013

Konferenssin tavoitteena on yhdistää materiaali- ja sovellustutkimusta tekeviä tahoja ja tarjota tutkimustietoa hyödynnettäväksi teollisuudessa. Myös yritykset voivat julkaista omia tutkimuksiaan konferenssissa.
 
Tämän vuoden teemat ovat magneettiset materiaalit moottori- ja generaattorisovelluksissa sekä uudet sovellukset, joka sisältää esimerkiksi energian louhinnan magneettisten materiaalien avulla.
 
24.-25.10.2013 Porissa järjestettävä konferenssi on ensimmäinen AMM-nimen alla ja sen järjestelyistä vastaavat Tampereen Teknillisen Yliopiston Porin yksikkö ja Prizztech Oy:n Magneettiteknologiakeskus. Konferenssin kieli on englanti.
 
Lisätietoja:
Minna Haavisto, Prizztech Oy
minna.haavisto@prizz.fi, puh. 044-710 5339

www.amm2013.fi
19.08.2013