Arctrade


Arctrade-kasvuohjelma, yleiskuvaus

Prizztech Oy:n hallinnoima ja Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä Porin kaupungin kanssa rahoittama Arctrade-kasvuohjelma toteuttaa Suomen arktisen strategian tavoitteita ja saa aikaan suomalaiselle teollisuudelle kilpailukykyä ja kasvua. Kasvuohjelma toteutetaan vuosina 2017 – 2018.

Arctrade-kasvuohjelma toteuttaa suomalaisten yritysten viennin edistämistä painopistealueenaan pienet ja keskisuuret yritykset. Kasvuohjelman tavoitteena on luoda uudenlainen kansainvälinen toimintamalli, johon sisältyy kattava pohjoismainen arktisten merien ja pohjoisten markkinoiden yritys- ja asiantuntijaverkosto. Kasvuohjelma toimii alustana arktisten alueiden kestävään käyttöön liittyvän asiakaslähtöisen liiketoiminnan kiihdyttämiselle, innovaatioiden kehittämiselle ja asiakastarpeeseen perustuvien tuote- ja palvelusovellutusten kaupallistamiselle. Tarkoituksena on tunnistaa kattavasti suomalainen arktinen osaaminen, luoda sille brändi ja markkinakanava yhdessä norjalaisten ruotsalaisten ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja saada aikaan viennin kasvua suomalaisille yrityksille.

Arctrade-kasvuohjelman vaikuttavuutta mitataan määrällisillä ja laadullisilla mittareilla. Määrällisiä mittareita ovat tavoitettujen ja osallistuvien yritysten lukumäärä, hankkeen toimenpiteiden määrä, liikevaihdon ja viennin kasvuprosentit ja syntyvien työpaikkojen määrä. Laadullisena mittarina tarkastellaan osallistuvien yritysten hankkeen toiminnalle antamaa arvosanaa, joka selvitetään tyytyväisyyskyselyjen ja yritysedustajien haastattelujen avulla.

Arctrade-kasvuohjelma, sisällön kuvaus

Arctrade-kasvuohjelma toteutetaan noin kolmenkymmenen osahankkeen kautta. Osahankkeissa on mukana yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja koulutustoimijoita. Osahankkeiden toimenpiteet kohdistuvat seuraaville alueille: Meri- ja offshoreteknologia; Arktinen osaaminen ja projektiosaaminen; Hyvinvointiteknologia ja sairaalarakentaminen; Automaatio ja miehittämätön käyttö; SAR -teknologia ja ratkaisut (Arctic Search and Rescue); Ympäristöteknologia, ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat ratkaisut; Kontaktitapahtumat ja toimenpiteet, seminaarit ja julkaisut.

Lisätietoja:

Sami Leppimäki

Asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi