Piloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa

Loppuraportti ja liitteet

LOPPURAPORTTI_yhdistelmärakennepilotti.pdf

Rakenneintegroitu aurinkoenergia- ja ohjausautomaatioselvitys.pdf

Hybridivalaistus arkikäytössä.pdf

Aurinkopilottien standardiratkaisun kehittäminen.pdf
Aurinkoenergiamarkkinat maailmalla kasvavat merkittävästi. 'Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa' -projektissa tuettiin ja edistettiin suomalaisen aurinkoenergiateknologiateollisuuden tuotekehitystä, verkostoitumista ja vientiä edistävän sisämarkkinan syntyä.

Hankkeessa kerättiin tutkittua tietoa erilaisten aurinkoenergiaratkaisujen toimivuudesta ja tuottavuudesta. Hanke toteutettiin Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueella osaamiskeskusohjelman Energiateknologiaklusterin, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä.
  
Hanketta koordinoi Prizztech Oy ja muut toteuttajatahot olivat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Merinova Oy, Thermopolis Oy, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kaksivuotista hanketta rahoitettiin Länsi-Suomen alueen ylimaakunnallisella EAKR-rahoituksella.

Hankekuvaus pdf-muodossa.
 
Lisätietoa:
 
Hankeen koordinaattori
Prizztech Oy, Satakunnan osaamiskeskus

Energiateknologia-klusteri
Kehittämispäällikkö Jarkko Vuorela
Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela@prizz.fi
 
Hankkeen projektipäällikkö
Satakunnan pilotit:

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Suvi Karirinne
Puh. 044 710 3304
suvi.karirinne@samk.fi

Muut maakunnat:

Pohjanmaan pilotit:
Merinova Oy
Projekti-insinööri Anna-Kaisa Karppinen
Puh. 040 777 2785
anna-kaisa.karppinen@merinova.fi

Etelä-Pohjanmaa pilotit:

Thermopolis Oy
Toimitusjohtaja Hannu Mars
Puh. 044 438 4200
hannu.mars@thermopolis.fi

Keski-Suomen pilotit:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Tapani Sauranen
Puh. 0400 226 394
tapani.sauranen@jamk.fi

Pilottien seuranta:
Jyväskylän yliopisto
Yiliopistonlehtori Jussi Maunuksela
Puh. (014) 260 1211
jussi.maunuksela@jyu.fi