Bio- ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet maaseudulla

Tulevaisuudessa luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvä kestävyyskriisi tulee muokkaamaan niin työskentelyämme kuin jokapäiväistä elämäämme ennen näkemättömällä tavalla. Nykyisen taloudellisen kehityksen on arveltu johtavan materiaalien ja luonnonvarojen kulutuksen tuplaantumiseen vuosien 2000 – 2030 välillä. Konkreettisimmillaan tämä tulee näkymään ilman saastumisena, ilmastonmuutoksena sekä niukkuutena energiasta ja materiaaleista, mikä tulee puolestaan nostamaan niiden hintoja. Toisaalta tämä antaa myös mahdollisuuksia ja kilpailuetua niille yrityksille, jotka pystyvät muuttamaan nämä haasteet mahdollisuuksiksi.

Maaseudulla pienyritykset ja maatilat painivat resurssiongelmien parissa. Muutoksessa halutaan olla mukana, mutta toteutukseen ei ole tietoa, keinoa, rahaa eikä henkilöresursseja. Toiminnan kehittämiseen tarvitaan asiantuntija-apua, selkeitä ja toteuttamiskelpoisia suunnitelmia ja apua rahoituksen hakuun. Tällä hankkeella pyritään vastaamaan tähän haasteeseen.

Tavoitteenamme on synnyttää maaseudulla toimintaa, joka edistää resurssien (materia, energia, työ) tehokasta käyttöä, vähentää ympäristökuormitusta, pienentää syntyviä kustannuksia ja siten parantaa yritysten kilpailukykyä. Hankkeessa on toteutettu Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminta-alueen maatiloille kyselytutkimus, jolla kartoitettiin maatilojen kokemuksia, tarpeita ja kiinnostusta bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksiin. Lataa kyselyn tulokset pdf-muodossa.

Tavoitteena on kehittää kyselyssä esiin nousseiden tarpeiden mukaan maatilojen kiertotalousneuvontaa soveltaen toimintaan teollisuusyritysten parissa käytettyjä toimintamalleja. Hankkeen tulokset esitetään paikallisille toimijoille (ProAgria, Maaseututoimisto, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, PSKK Oy), jotka voivat käyttää tuloksia oman toimintansa kehittämiseen.

Hanketta rahoittaa Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Leader-rahoituksella.

EU rahoitus MAKE


Lisätietoja:

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi

27.10.2016