Yrityspalveluiden kokonaisuudet ovat tällä hetkellä kaikissa seutukunnissa sisällöltään samankaltaisia. Alueellisten palvelujärjestelmien organisointi poikkeaa toisistaan. Tarjottavat yrityspalvelut ulottuvat yrityksen koko elinkaarelle ja ovat Suomessa asiakkaille lähes kaikilta osiltaan maksuttomia.

Yrityspalveluihin kuuluvat mm. alkavien yritysten neuvonta, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yritysten ja niiden muodostamien verkostojen kehittämispalvelut. Viimeksi mainitut toteutetaan pääosin projekti- ja ohjelmarahoituksella. Nämä luetellut palvelut toteutetaan kuntien rahoittamana palveluna alueen yrityksille.

Toteutus on organisoitu suurimmilla kaupunkiseuduilla yhteen yhtiöön kuten Porin seudulla Prizztech Oy:öön. Yrityspalveluita toteuttavat myös kunnat itse, kuten Raumalla tai alueelliset erikoistuneet palveluyksiköt kumppanuusverkostojensa kautta.

Suomalaiseen palvelujärjestelmään kuuluvat myös kansalliset kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut, joiden toteuttajina ovat Team Finland-toimijat, kuten Tekes, Finpro ja Finnvera. Näiden yksiköiden palvelut kanavoituvat tavallisesti myös alueella toimivien toimijoiden kautta. Prizztech Oy on Porin seudulla yhden luukun periaatteella toimiva yrityspalveluiden tarjoaja, jonka kautta yrittäjä tai yrittäjäksi aikova löytää kaiken tarvitsemansa palvelun yhtiön tai sen kumppanuusverkoston toteuttamana.

Maakuntauudistus vuoden 2019 alussa on muuttamassa tätä kuviota. Tällä hetkellä ei toiminnasta tai palveluiden organisoinnista ole yksiselitteistä näkemystä tuon ajankohdan jälkeen, vaikka lakiluonnokset ovat jo hyvää vauhtia valmistumassa. Kansalliset kasvupalvelut tuodaan alueille uusien maakuntien kautta mitä ilmeisimmin samankaltaisina alueen omista valmiuksista huolimatta.

Valtion ohjauksessa maakunnat vastaavat alueiden kehittämisestä ja yrityspalveluiden järjestämisestä. Palveluiden tuottajina ovat valmistelijoiden näkemyksen mukaan yksityiset yritykset, julkiset yritykset ja mahdollisesti myös kunnat. Valinnanvapaus on siis sote-palveluiden tavoin tulossa myös yrityspalveluihin.

Mihin yrittäjä tai yritys sitten ottaa jatkossa yhteyttä? Mikä taho selvittää yritysten palvelu- ja kehittämistarpeet? Nämä ja monet muut kysymykset ovat vielä avoinna. Kunnille jää paljon puhuttu elinvoimapolitiikan toteutus, mutta se, mitä ovat kuntien yrittäjilleen tarjoamat palvelut, on vielä avoinna. Suuri pelko on, että alueiden palvelurakenne muotoutuu siten, että valtio vie ja kunnat vikisevät. Silloin alueen omaleimaisuus, vahvuudet ja potentiaaliset mahdollisuudet jäävät huomioimatta.