Miltä maailma näyttääkään? Näyttääkö se ollenkaan siltä kuin odotit sen nyt olevan? Muutosten voima ja nopeus tuntuvat voimistuvan koko ajan. Ennen ”fiksut” ihmiset totesivat muutoksen olevan jatkuvaa. Nyt huomaamme, että kyse ei ole tasaisesta, lineaarisesta ilmiöstä vaan muutoksen voimat ovat heiluriliikkeessä. Suuret yllätykset seuraavat toisiaan ja jopa yleinen turvallisuuden tunne on kyseenalaistunut. Totuuden jälkeinen aika on horjuttanut luottamusta, paitsi tiedotusvälineisiin, myös tulevaisuuteen. 

Kansainvälinen ilmapiiri, kansallisten itsetuntojen nousu ja voimakas retoriikka tuntuvat heiluttavan kaikkea tuttua ja turvalliseksi koettua. Tätä taustaa vasten näyttävät taloudelliset rakenteet toimivan tasapainottavana tekijänä. Epävarmuuden keskellä luottamus talouden parempaan tulevaisuuteen on kasvanut. Talouden on ounasteltu olevan lievässä kasvussa, jonka uskotaan nyt olevan kestävällä pohjalla. Mistään räjähtävästä kasvusta ei toki ole kyse, eikä orastavan kasvun katkaisu omin toimenpitein ole mahdottomuus. 

Muutostilanteet luovat yleensä uusia mahdollisuuksia. Myös Prizztechin historia on ollut yhtä muutosta ja sama meno jatkuu lähivuosina. Yhtiön voimakkaat kasvun vuodet kansallisen ohjelmapolitiikan ja uusien yhteistyöverkostojen myötä vaihtuivat toimintavolyymin voimakkaaseen pienemiseen. Esimerkiksi muutokset kuntataloudessa, ja osin myös kuntien yhteistyöasenteissa, ovat olleet Prizztechin toimintaa rajoittavia tekijöitä. 

Yksi dilemma on se, että myös onnistuminen omassa tehtävässämme on asettanut yhtiölle haasteita. Käynnistetyt osaamiskeskittymät elävät nyt omaa elämäänsä ympäristöissä, jotka tarjoavat niille paremman ja pysyvän kasvualustan. Tällaisia osaamiskeskittymiä ovat mm. Finnuclear ry ja SAMKin yhteyteen liitetty Vesi-Instituutti WANDER. Myös yliopistokeskuksen palvelutoiminnot ovat nyt yksityisen sektorin vastuulla. 

Yhtiön oman sopeuttamisen jälkeen ja uuden EU:n ohjelmakauden käynnistyttyä on taas näköpiirissä seesteisempi ajanjakso. Monipuolisesti eri rahoituslähteitä hyödyntäen on käynnistynyt huomattava projektivolyymi, joka edellyttää myös uusien osaajien rekrytointia. Toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa on vahvaa. Kuntien kanssa tehdyt sopimukset palvelujen tuottamisesta ulottuvat vuoden 2018 loppuun. Yrityspalveluiden asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Investointien osalta alueella on meneillään vahva kausi. Alueen merkittävimmät yritykset ovat yhdessä sitoutuneet kehittämistyön painopisteisiin. Yhtiön toimintaedellytykset ovat siis seuraavan parin vuoden ajan kunnossa. 

Suuri muutos yrityspalveluissa odottaa vuoden 2019 alussa, kun paljonpuhutun sote-uudistuksen rinnalla toteutuu maakuntauudistus. Maakuntien vastuulle siirtyvät mm. yritysten kasvupalvelut, joita koskeva lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Kansallisten ja kuntien yrityspalveluiden järkevä yhteensovittaminen ja eri toimijoiden roolit valinnanvapauden hengessä ovat seuraavaksi pohdinnassa. Näiden pohdintojen tulos määrittää Prizztech Oy:n ja sen markkinaehtoisesti toimivan tytäryhtiön Prizztech Asiantuntijapalvelut Oy:n toimintaedellytykset uudistuksen jälkeen. Jos asiakaslähtöisyys ja asiakasrajapinnan hyvä hoito ovat uudistuksessa keskeisellä sijalla, on Prizztechin tulevaisuus valoisa.

Kommentoi

Teksti

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>