Suomessa on totuttu luottamaan huolelliseen suunnitteluun ja tarkasti mietittyyn varautumiseen lähes kaiken mahdollisen varalta. Historiasta löytyykin menestystarinoita suomalaisen suunnitteluosaamisen maailmanvalloituksesta.

Maailma kuitenkin muuttuu, ja vielä kiihtyvällä nopeudella. Näin on vaarana, että tarkkaakin tarkemman suunnitteluprosessin vielä jauhaessa teknisten ongelmien parissa, ovat asiakkaan halut ja tarpeet suuntautuneet jo uuteen suuntaan, ja suunnittelun lopputulokselle ei ole enää kysyntää.

Yhteiskunnan kaikilla tasoilla on herätty näihin haasteisiin. Hallitus peräänkuuluttaa kärkihankkeissaan sääntelyn purkua, sujuvuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. Näihin edetään kokeilujen kautta ennennäkemättömällä vauhdilla. Innostuneimmat näkevät kokonaan uuden kokeilukulttuurin syntyvän, ja sen avulla suomalainenkin insinöörikansa oppii sietämään epävarmuutta ja epäonnistumisia entistä paremmin.

Uuden kulttuurin rakentamiselle tarvitaan käytännön toimia, ja Tekesin tänä syksynä julkistama innovaatioseteli on eräs näistä. Sen avulla kehityshaluinen pk- tai mikroyritys voi ostaa uutta osaamista käyttöönsä. Setelin arvo on 5000 euroa, ja sen yrittäjä voi käyttää itse valitsemansa asiantuntijan palveluihin, esimerkiksi tuotteen tai palvelun kehittämiseen, testauspalveluihin, soveltuvuustutkimukseen tai alkuvaiheessa tuoteidean jalostamiseen.

Prizztech on yksi rekisteröidyistä innovaatiosetelitoimijoista. Asiantuntijamme auttavat sinut mukaan kokeilukulttuuriin – ota yhteyttä!

Marko Lehtimäki

Kehitysjohtaja

Puh. 044 710 5346
marko.lehtimaki(a)prizz.fi