BuzzBusiness - liiketoiminta- ja tutkimusosaamista


BuzzBusiness on think tank -yhteisö
, joka tarjoaa liiketoiminta- ja tutkimusosaamista yritysjohdon käyttöön. Meihin otetaan yhteyttä tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan korkealaatuista liiketoiminta- ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Erityisesti voimme auttaa haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä.

Huolellisesti valmistelluissa sparraustilanteissamme hyödynnetään uudenlaista ajattelua sekä asiakkaidemme yhteistyöstä ja ideoinnista syntyviä synergiaetuja. Tarjolla on apua myös yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Työskentelemme mm. kokeiluiden, tapahtumien ja kehittämisohjelmien avulla.

Liiketoiminnan kehittämisen ei tarvitse olla hampaat irvessä puurtamista. Parhaimmillaan osaavien ihmisten yhteen tuominen energisoi ja luo uutta. BuzzBusiness on enemmän kuin osiensa summa.

BuzzBusiness-yhteisön taustaorganisaatioita ovat Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.  BuzzBusiness-yhteisöä kehitetään Ideasta Instituutiksi? –hankkeessa, jolle Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt  toimintaympäristön kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ota yhteyttä:

Prizztechin kehittämisjohtaja Minna Nore, 044 710 5364, minna.nore@prizz.fi    

Satakunnan ammattikorkeakoulun johtamisen yliopettaja Mari Suvanto, 044 710 3820, mari.suvanto@samk.fi 
   
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön professori Ulla Hytti, 040 540 9112, ulla.hytti@utu.fi

Uutiskirje 1/2014