Digitaalinen palvelu auttaa yrityksiä kestävän kehityksen hallinnassa


Kestävä kehitys on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Luodaan huomispäivän maailmaa meille ja muille. Yritystoiminnassa kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi parhaimmillaan avata markkinoita ja kiinnostaa sijoittajia. 

Kestävä kehitys ei ole vain puheensorinaa ja kauniita sanoja, vaan se vaatii tekoja, mittareita ja konkreettista näyttöä. Niin kuluttajat kuin yritysasiakkaatkin kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, miten kestävän kehityksen periaatteet näkyvät palveluiden ja tavaroiden valmistuksessa, joita he ostavat. Ne ovat usein myös hankintakriteereitä julkisissa hankinnoissa. 

Helpottaakseen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten matkaa kohti kestävää kehitystä Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen palvelun, jonka avulla yritysten on helppo tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet sekä aikatauluttaa ja seurata toimenpiteiden edistymistä. Palvelu on kehitetty osana ESR-rahoitteista hanketta Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi. Palvelun ensimmäinen versio keskittyy ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin ja päästöihin sekä tuotteiden elinkaareen ja logistiikkaan. Keski-Suomen Ely-keskus on myöntänyt hnkkeelle jatkorahoituksen, jonka avulla palvelu tullaan laajentamaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Palvelun sisällön tuottamisesta ovat vastanneet Prizztech Oy:n asiantuntijat yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sekä Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n kanssa. Digitaalisen alustan on kehittänyt Granite Partners Oy, joka tarjoaa yrityksille maksuttoman 30 päivän käyttöoikeuden palveluun osana HSEQ-tarjontaansa: https://granite.fi/HSEQ/

Lisätietoa: 

Prizztech Oy
Tuula Raukola, Asiantuntija
Puh. 0447105394
tuula.raukola@prizz.fi

www.prizz.fi/kestavakehitys

 

 

20.06.2019