Ennakkotiedot pitivät paikkansa, Porin ja Rauman väkiluku selvässä nosteessa

Satamittarin uutisia:

Ennakkotiedot pitivät paikkansa, Porin ja Rauman väkiluku selvässä nosteessa viime vuonna

  • Satakunnan väki väheni vuoden 2013 aikana 378 henkeä, mikä on samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin.
  • Porin väkiluku kohosi 212 henkeä ja Rauman 137 henkeä. Kankaanpään asukasluku kääntyi lievään nousuun (+15) pitkän tauon jälkeen. Se loivensi osaltaan Pohjois-Satakunnan väestökatoa. Myös Eurajoen väkiluku nousi hivenen (+9). Muissa kunnissa väki väheni.
  • Porin ja Rauman seutukuntien väkiluku laski edelleen keskuskaupunkien noususta huolimatta.
  • Satakunnan väki on edelleen Suomen keskiarvoa iäkkäämpää. Etenkin Pohjois-Satakunnassa ero on suuri. Vuoden 2013 aikana työikäinen väestö kutistui maakunnassa suhteellisen paljon.

Tarkemmat tiedot kuntataulukoista, joihin on päivitetty v. 2013 lopulliset väkiluvut sekä ikäjakaumat. Lisäksi väestönmuutos- ja väestörakenne-sivuille on päivitetty v. 2013 lopullisia tietoja.

Satamittari on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa.

25.03.2014