EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – Pori mukana lähes 19 miljoonan euron hankkeessa

 
Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen.  Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. LIFE-ohjelmaan kuuluva CIRCWASTE-hanke edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016 - 2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta.
 
Hanketta johtaa ja koordinoi Suomen ympäristökeskus, minkä lisäksi hankkeessa on mukana yli 20 kumppania. Satakunnasta mukana ovat vuosina 2016 – 21 mukana Porin kaupunki ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, joiden yhteenlaskettu budjettiosuus on lähes 1,4 miljoona euroa, josta EU-tuen osuus on 60 %.
 
Porin kaupungin ympäristövirasto toteuttaa kaksi osahanketta, joista toisessa alueelle perustetaan kiertotalouteen perehtynyt asiantuntija- ja neuvontaverkosto jo olemassa olevista asiantuntijatahoista.
- Osio koostuu useista asiantuntijuuteen, ympäristökasvatukseen, kuntalaistoimintaan ja vihreisiin hankintoihin liittyvistä kokonaisuuksista, jossa toteutetaan valtakunnallista jätesuunnitelmaa, toteaa suunnittelupäällikkö Seppo Salonen ympäristövirastosta.
 
Verkostoitumisesta on kyse myös resurssitehokkaan rakentamisen osiossa, joka keskittyy luomaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välisen yhteistyöverkoston.
- Tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä rakennusten rakentamiseen, korjaukseen ja purkamiseen, jotta rakennusjätteen määrä minimoitaisiin. Hankkeen yhtenä käynnistävänä voimana on Satakunnan ammattikorkeakoulun siirtyminen uudelle kampukselle syksyllä 2017, myös kaupungin organisaatio- ja maakuntauudistukset käynnistävät useamman suuren kiinteistön muutos- ja saneeraustarpeen, sanoo projektipäällikkö Esa Merivalli.
 
Porin Peittoo Recycling Park -osatoimenpiteen tavoitteena on Peittoon alueen kehittyminen monikäyttöiseksi teollisuuden sivutuotteiden kierrätyspuistoksi. Tavoitteeseen pyritään toteuttamalla teollisuuden sivutuotteiden käsittelyyn, testaukseen ja kierrätykseen liittyviä kokeiluita ja pilotoiteja Peittoossa.
 
- Toteutamme mm. NdFeB-magneettiromun teollisen kierrätyksen ja magneettien erottelumenetelmien teollisen pilotoinnin ja testaamme valimohiekkojen hyötykäyttöä maanrakennuksessa, kertoo Peittoon kehittämistoimenpiteistä vastaava projektipäällikkö Tuula Raukola Prizztechiltä.
 
Hankkeen valtakunnalliset verkkosivut löytyvät osoitteesta www.syke.fi/hankkeet/circwaste
 
Lisätietoja:
Porin kaupunki
Suunnittelupäällikkö Seppo Salonen
Puh. 044 701 1217
seppo.salonen@pori.fi
 
Projektipäällikkö Esa Merivalli
Puh. 044 701 3359
esa.merivalli@pori.fi
 
Prizztech Oy
Projektipäällikkö Tuula Raukola
Puh. 044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi

28.11.2016