Eurooppalaistelakat ja energiayritykset etsimässä yhteistyökumppaneita Match INDUSTRYSSä 13.6.

Suomalainen laivanrakennusosaaminen kiinnostaa entistä enemmän eurooppalaisia telakkayhtiöitä.  Suomalaisissa laivanrakennusprojekteissa STX Finlandin kanssa kannuksensa hankkinut kyvykäs alihankkijaverkosto nähdään eurooppalaistelakoilla haluttavana kumppanina suurissa laivanrakennusprojekteissa. Saksalainen Meyer Werft sekä STX Ranska ovatkin tulossa kesäkuussa Raumalle tapaamaan suomalaisia alihankkijoita.

Suomalaiset tahot ovat olleet aktiivisia laivanrakennuksen suomalaisosaamisen ja eurooppalaisen kysynnän kohtaamisen varmistamiseksi. Toiminta on tuottanut tuloksia ja uusia kauppoja on jo solmittu. Suomalaisten alihankintamahdollisuuksien kartoittamiseksi telakkayhtiöt osallistuvat 13.6. Match INDUSTRY –tapahtumaan Raumalla.

Alihankkijoiden lisäksi telakoita kiinnostavat erityisesti konepajat, eristysyritykset, järjestelmätoimittajat, pintakäsittely-yritykset, palvelutoimittajat ja rakennusalan viimeistelytöitä tarjoavat yritykset. Päähankkijavetoinen neuvottelutapahtuma kokoaa useiden teollisuuden alojen yritykset luomaan suhteita tulevaisuuden projekteihin.

Meriteollisuuden lisäksi päähankkijayrityksinä on mm. laitevalmistajia, kokonaistoimittajia sekä offshore- ja energiateollisuuden yrityksiä. Erilaisista lopputuotteista riippumatta samat alihankkijat kiinnostavat yli toimialarajojen.

Telakan alihankkijoiden projektiosaaminen  on vakuuttanut  ydinvoiman laitostoimittajat


Meriteollisuuden projektitoimitukset ovat vakuuttaneet ydinvoiman kansainväliset laitostoimittajat siitä, että suomalaisilta yrityksiltä voidaan hankkia kokonaisuuksia ja alihankintapalveluita myös ydinvoimalaitosten megaprojekteihin.

Ydinvoiman laitostoimittajayritykset kisaavat seuraavista laitostoimituksista Olkiluodossa ja Pyhäjoella. Vaikka lopulliset laitostoimittajat ovat vielä avoinna, jokainen haluaa varmistaa toimivan alihankintaketjun ja kartoittaa sopivat yhteistyökumppanit juuri nyt.

Alihankkijan osalta tilanne on herkullinen, kun omalle osaamiselle on kysyntää useammalla sektorilla.  Projektipäällikkö Kaisu Liikala  Prizztech Oy:sta onkin vakuuttunut siitä, että yritysten välisiin tapaamiseen perustuva tapahtuma on tehokas tapa oikeiden kontaktien löytymiseksi ”Kaikki tietävät, että ollaan tosimielellä luomassa liiketoimintasuhteita eikä puhumassa säästä.”

Osallistujille maksuttoman kontaktitapahtuman toteuttavat Prizztech Oy, Merilusteriohjelma, Teknologiateollisuus ry, Meriteollisuus ry, FinNuclear ry ja Koneteknologiakeskus Turku Oy.

www.matchindustry.fi

Lisätietoja
Projektipäällikkö Kaisu Liikala
044 710 5349
kaisu.liikala@prizz.fi

16.05.2013