FinNuclear Oy kokoaa suomalaisen ydinenergia-alan osaamisen yhteen

Tammikuussa 2013 perustettiin FinNuclear ry:n 100%:sti omistama yhtiö FinNuclear Oy. FinNuclear ry:llä on 45 jäsenorganisaatiota.

Yhtiön toiminnan tavoitteet ovat:

• tuottaa ydinenergia-alalla palveluita suomalaisen alihankintaosaamisen kohottamiseksi
• koota suomalaista alihankintaosaamista isommiksi tarjouskokonaisuuksiksi uudis- ja modernisointihankkeisiin sekä käyttö- ja huoltotoimintaan niin kotimaassa ja kuin vientihankkeissakin
• toimia suomalaisen ydinalan osaamisen yhtenä markkinointi- ja myyntikanavana, johon erityisesti pk-sektorilla on tarvetta

Ydinenergia-alan maailmanlaajuiset markkinat

Fukushiman tapauksesta huolimatta ydinenergia on maailmanlaajuisesti kasvava päästötön sähköntuottamisen muoto. Uusia reaktoreita on maailmalla rakenteilla 66 kpl. Uusia maita, joilla ei toistaiseksi ole ydinenergiaa, mutta jotka suunnittelevat sen rakentamista, on yli 40. Fukushiman onnettomuuden seurauksena maailmalla käynnissä oleville (437) reaktoreille tehdään stressitestejä, joiden tuloksena olemassa olevia laitoksia todennäköisesti tullaan modernisoimaan merkittävästi. Suomeen on kertynyt huomattavaa osaamista käyvien laitosten turvallisesta ylläpidosta ja huolloista sekä uudisrakentamisesta. Myös laitosten purkaminen sekä ydinjätteen loppusijoitus luovat uusia kansainvälisiä liiketoiminta-mahdollisuuksia. Ydinenergia-alan turvallisuuskulttuurin hallintaan vaadittava laadullinen osaaminen tuo lisäarvoa vientituotteisiin ja auttaa välillisesti pääsemään laajasti muihinkin teollisiin toimituksiin.

Tausta


Finnuclear-toiminta käynnistettiin vuonna 2007 osana valtakunnallista Energiateknologian Osaamiskeskusohjelmaa (OSKE). FinNuclear-toimintaa on hallinnoinut Prizztech Oy. FinNuclear muodostettiin itsenäiseksi organisaatioksi yhdistyksen muodossa maaliskuussa 2011.

Lisätietoja:
www.finnuclear.fi
toimitusjohtaja Leena Jylhä,  puh. 044 710 2060
hallituksen puheenjohtaja Timo Rajala, puh. 050 591 2022

11.03.2013