Haastekilpailuilla ratkaisuja kiertotalouden ongelmiin

Prizztech Oy kartoittaa teollisuuden sivuvirtoja Satakunnassa ja etsii ratkaisuja niiden hyötykäytön edistämiseksi osana kansallista Circwaste Finland -hanketta. Uutena työkaluna on otettu käyttöön haastekilpailu Industrial CIRCWASTE Challenge, joka pohjautuu Prizztechin Match INDUSTRY Lab -menetelmään mm. teolliseen tuotantoon ja teknologiaan liittyvissä haasteissa. Kukin haastekilpailu käynnistyy Challenge Day -tapahtumalla, jossa esitellään haasteet. Haastekilpailut ovat kaikille avoimia ja niihin voivat osallistua niin yritykset, tutkimusorganisaatiot kuin yksityishenkilötkin.

– Haastekilpailu on hyvä keino saada paikalle useita alan asiantuntijoita etsimään ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin. Yritysten kannattaakin nyt esittää omat haasteensa, kannustaa projektipäällikkö Tuula Raukola Prizztechistä. 

 


Ensimmäisenä kiertotaloushaasteena käynnistettiin lokakuussa Honkajoki CIRCWASTE Challenge. Honkajoki Oy:n tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja eläinperäisen rasvan käsittelyyn. Honkajoki Oy valitsi haastekilpailuvaiheesta jatkoon Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön sekä HKScan Oyj:n ratkaisuehdotukset, jotka vaikuttivat toteuttamiskelpoisilta ja kustannustehokkailta.

Honkajoki Circwaste Challenge -tulosyhteenveto

Lue lisää haastekilpailusta: www.matchindustry.fi/lab

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuula Raukola 
044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi

www.prizz.fi/peittoo

 

17.12.2018