High Tech River -yhteistyötä teollisuusvyöhykkeelle

 

Teollisuusyritysten, suunnittelutoimistojen sekä kaupunkien edustajat kokoontuivat 28.2.2018 Porin yliopistokeskukseen tapaamiseen, jossa esiteltiin High Tech River –nimellä kulkevaa yhteistyöaloitetta. Tavoitteena on nostaa Kokemäenjoen varren teollisuusvyöhykkeellä toimivan teollisuuden profiilia, edesauttaa sen toiminnan edellytyksiä sekä vaikuttaa päätöksentekoon ja työvoiman koulutukseen. Kannustimena eri toimijoiden yhteistoimintaan on sen tosiasian tunnustaminen, että teollisuudella on suuri merkitys työllisyyden ja teknologisen kehityksen kannalta. Teollisuudella on imago- ja tunnettavuusongelmia, mutta sen merkitys taloudellisen lisäarvon synnyttäjänä, vientitulojen tuottajana ja sitä kautta yhteiskunnan tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana ei ole vähentynyt.

Pentti Ahola esitteli tilaisuudessa teollisuusvyöhykkeen tukitoiminnan strategiatyötä. Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitosta kertoi puheenvuorossaan Satakunnan vaikutuskanavista ja suhteista päättäjiin. Janne Vartia Porin kaupungilta täydensi keskustelua kommenttipuheenvuorollaan siitä, mikä on ajankohtaista vaikuttamisessa juuri nyt. Tero Peltomäki Cimcorpilta toi esiin yrityksen näkökulmaa puheenvuorollaan: Vienti uuteen maahan – Mitä huomioitava? Puheenjohtajana toiminut Hannu Heiskanen Aurubis Finlandista antoi keskustelussa osallistujille tehtäväksi miettiä miten mielikuvia teollisuudesta voidaan muuttaa positiivisemmiksi, eli todellisuudenmukaisemmiksi, ja mitä tukea yritykset tarvitsevat toimintaedellytyksiensä turvaamiseen? Yritysjoukon ja osallistujaorganisaatioiden yhteistyö jatkuu vastausten etsimiseksi näihin kysymyksiin. Selvää on kuitenkin se, että viestintä on keskeisessä asemassa mielikuvien muuttamisessa ja faktojen esiintuomisessa.


High Tech River –yhteistyö käynnistyi Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke -hankkeessa. Hankkeen toteuttaa Prizztech Oy ja sitä rahoittavat Pirkanmaan liitto EAKR-rahoituksella, kunnat ja yritykset. Viestintään ja vaikuttamiseen keskittyvää High Tech River -yhteistyötä ovat tukemassa Satakuntaliitto, Satakunnan Kauppakamari ja Prizztech. Työn johtoryhmän muodostavat Hannu Heiskanen puheenjohtajana (Aurubis Finland), Tero Peltomäki varapuheenjohtajana (Cimcorp), Asko Aro-Heinilä (Satakuntaliitto), Ari Eklund (Prizztech), Joni Hautojärvi (Nornickel Harjavalta), Minna Nore (Satakunnan kauppakamari), Jouni Nurmela (Teollisuusliitto) ja Janne Vartia (Porin kaupunki).

Tilaisuuden materiaaleja:

Pentti Ahola: Strategian esittely teollisuusjohdolle

Tero Peltomäki: Cimcorp - vienti uuteen maahan

Asko Aro-Heinilä: Edunvalvonnasta

High Tech River -tulokset

 

Lisätietoja:

Sami Leppimäki

Asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi

02.03.2018