Hukkalämmöstä hyötyenergiaa


Prizztech Oy:n toteuttamassa Hukkalämmöstä hyötyenergiaa –hankkeessa on käynnistetty hukkalämmön lähteiden kartoitus Porin seudulla sekä laaja teknologiaselvitys hukkalämmön hyötykäyttöä edistävistä ratkaisuista. Teknologiaselvityksen tuottaa Solved Oy yhteistyössä Boyard Oy:n ja Avanto Ventures Oy:n kanssa. 

Hankkeen taustaoletuksena on, että oikeilla toimenpiteillä pystytään sekä vähentämään teollisuudessa syntyvää ylijäämälämpöä että hyödyntämään sitä mahdollisimman tehokkaasti, jolloin hukkalämpöä ei synny ja päästöt ilmaan ja veteen pienevät. Tuotetun tiedon pohjalta luodaan hukkalämmön alueellinen tiekartta vuoteen 2030, jossa on kuvattuna Satakunnan isoimmat hukkalämmön lähteet sekä toimenpide-ehdotukset lämmön talteenoton ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Lisätietoja www.prizz.fi/hukkalampo

20.11.2019