HYVÄKSI -hanke edistää satakuntalaisten elämänlaatua

Sanni-Kaisu Penttilä ja Kirsi Rastas kokeilivat tabletteja Ojantien toimintakeskuksessa. Erityisesti tabletilla piirtäminen kiinnosti.


HYVÄKSI-hankkeessa kehitetään uusia hyvinvointiteknologian tuotteita ja palvelukokonaisuuksia, joilla tuetaan hyvän arjen edellyttämää toimintakykyä. Teknologiaratkaisut voivat kohdentua mm. ikääntyneiden, muistisairaiden, kehitysvammaisten, vammautuneiden, liikuntarajoitteisten henkilöiden tai ammattilaisten käyttöön. Kehittämisprosessissa käyttäjillä on merkittävä rooli ja heidän tuellaan teknologiaratkaisuista kehitetään  yksilölliset ominaisuudet huomioivia ja helppokäyttöisiä. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia tuotetestaukseen ja -kehitykseen, teknologiademonstraatioihin sekä tutkimustiedon hyödyntämiseen esimerkiksi hankintapäätösten tueksi.

– Teemme parhaillaan tutkimusta mobiilianturoinnin hyödyntämisestä ihmisen liikkeiden seurantaan. Toisena alkaneena casena meillä on kehitysvammaisille suunnattavien puhuvien mobiiliohjelmien tutkimus ja kehittäminen, kertoo projektipäällikkö Mirka Leino Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

– Porin perusturvassa Ojantien toimintakeskuksessa testataan ja hyödynnetään First Link Oy:n NetSpot tablettikioski-palvelua osana kehitysvammaisten viriketoimintaa. Lisäksi Ruskakodissa kehitetään Seekers Solutions Oy:n ikäihmisille suunnattua paikannuspalvelua ja siihen liittyvää kaatumisen tunnistavaa rannekorua, kertoo Prizztech Oy:n projektipäällikkö Niina Holappa.

Hyvinvointia edistävän teknologian palveluita kehitetään hankkeessa yhdessä käyttäjien, yritysten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Porin seudun kunnat (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki ja Pomarkku).

Lisätietoja:

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi

26.06.2015