HYVÄKSI -innovaatioverkoston kokeiluilla käyttäjäystävällistä hyvinvointiteknologiaa


HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto yhdistää aidot käyttäjät, teknologiayritykset ja hyvinvointialan toimijat kehittämään yhdessä helppokäyttöistä, hyvinvointia edistävää teknologiaa.

HYVÄKSI -hankkeessa testataan ja kehitetään käyttäjäystävällistä teknologiaa terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä elämänlaadun parantamiseen. Hyvinvointiteknologian kohderyhmiä ovat mm. ikäihmiset, muistisairaat, kehitysvammaiset, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt, heidän omaisensa sekä hoitotyön ammattilaiset. Hankkeen testauksia toteutetaan yhteistyössä Porin perusturvan ja muiden Porin seudun sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Katso hankkeen esittelyvideo:

HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto from Prizztech Oy on Vimeo.


- Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat toimivat uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kokeilu- ja tuotekehitysalustoina. HYVÄKSI -yhteistyöverkosto edistää teknologiayritysten valmiuksia uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntäen, kertoo projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä.

Hyvinvointiteknologian testaaminen tapahtuu käyttäjien normaalissa arjessa. Tuotekehityksessä ja tutkimuksessa huomioidaan käyttäjien kokemukset ja toiveet sekä hoitotyön ammattilaisten osaaminen ja asiantuntemus miellyttävän teknologian saavuttamiseksi.

- Käyttäjien ja hoitotyön ammattilaisten osallistaminen tuotekehitykseen tukee uusien teknologioiden hankintoja ja käyttöönottoa. Teknologian hyödyntäminen ja uudenlaiset toimintatavat mahdollistavat resurssien uudelleen kohdentamista ja kustannussäästöjä, toteaa Holappa.

HYVÄKSI -hanke toteutetaan ajalla 1.11.2014-30.9.2017, ja sen toteutuksesta vastaavat Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), SAMK sekä Porin seudun kunnat (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki ja Pomarkku).

http://www.prizz.fi/hyvaksi

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi

27.01.2016