HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

HYVÄKSI -hanke yhdistää käyttäjät ja alan eri toimijat kehittämään käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa. Hankkeessa kehitetään arjen hyvinvointiin ja toimintakyvyn rajoitteiden varhaiseen ehkäisyyn kohdentuvia hyvinvointiteknologian tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. Teknologian kohderyhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt, heidän omaisensa ja hoitajansa.

Tutustu hankkeen esittelyvideoon:

HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto from Prizztech Oy on Vimeo.

Hankkeessa käyttäjät osallistuvat  tuotteiden ja palvelujen koko kehittämisprosessiin yksilöllisten ominaisuuksien, helppokäyttöisyyden, luotettavuuden ja asiakasystävällisyyden tuomiseksi teknologiaratkaisuihin. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia tuotetestaukseen ja -kehitykseen, teknologiademonstraatioihin ja muuhun tutkimustiedon hyödyntämiseen esimerkiksi hankintapäätösten tueksi.

Hyvinvointiteknologian tuotteita ja palveluita kehitetään yhteistyössä käyttäjien, yritysten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvointiteknologian innovaatioverkoston toiminta tarjoaa kaikille hyvinvointiteknologian asiakas- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua hankkeen toimintaan.

HYVÄKSI -hanke toteutetaan ajalla 1.11.2014-31.5.2018, ja sen toteutuksesta vastaavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Porin seudun kunnat (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki, Pomarkku ja Merikarvia).

Lisätietoja:

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi