HYVÄKSI

HYVÄKSI -hanke yhdistää käyttäjät ja alan eri toimijat kehittämään käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa. Hankkeessa kehitetään arjen hyvinvointiin ja toimintakyvyn rajoitteiden varhaiseen ehkäisyyn kohdentuvia hyvinvointiteknologian tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. Teknologian kohderyhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt, heidän omaisensa ja hoitajansa.

HYVÄKSI -hanke toteutetaan ajalla 1.11.2014-30.9.2017, ja sen toteutuksesta vastaavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Porin seudun kunnat (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki ja Pomarkku).

Lue lisää www.prizz.fi/hyvaksi