Hyvinvointialan Living lab EU:n kampanjassa


Hyvinvointialan Living lab -hanke on valittu mukaan Euroopan unionin ensimmäiseen Työtä sinun hyväksesi -tiedotuskampanjaan. Tarkoituksena on kertoa konkreettisesti, miten Euroopan unioni ja sen rahoittamat hankkeet vaikuttavat kansalaisten elämään ja helpottavat jokapäiväistä arkea. Tiedostuskampanja toteutetaan Suomessa, Saksassa, Latviassa, Portugalissa, Espanjassa ja Puolassa.

Suomessa kampanjassa keskitytään siihen, miten EU tukee ikäihmisten hyvinvointia sekä itsenäistä ja mielekästä elämää mahdollistaen kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Vuoteen 2020 mennessä Suomessa yli 65-vuotiaat muodostavat lähes 25 % koko maan väestöstä.

Kampanjan teemaa tuodaan esille ylimaakunnallisesti toteutetulla Hyvinvointialan Living lab -hankkeella. Sen tavoitteena oli testata ja kehittää uusia hyvinvointiteknologian innovaatioita, joiden avulla ikäihmisten itsenäistä kotona asumista ja vanhustenhoidon ammattilaisten työtä voidaan helpottaa. Hankkeessa luotiin tuloksellisia ja kustannustehokkaita toimintamalleja ikäihmisille ja vanhustenhoitoon suunnattujen teknologioiden käyttäjä- ja tarvelähtöiseen kehittämiseen.

- Meidän puolelta halusimme nostaa esiin Living lab -toimintamallin esimerkkinä toiminnasta, jossa EU:n tuella etsitään ennakkoluulottomasti tapoja auttaa kasvavaa joukkoa ikäihmisiä pysymään aktiivisena osana yhteiskuntaa ja viettämään kotiloissaan mahdollisimman täyspainoista elämää. Eliniän pidentyminen on positiivinen asia, kehityssuunta, joka asettaa merkittäviä haasteita julkistaloudelle ja työikäiselle väestölle. Mutta se on myös pohja innovaatioille, joissa voimme hyödyntää Suomesta löytyvää vahvaa osaamista tieto- ja viestintäteknologioissa ja kotiautomaatiossa. Nämä innovaatiot lisäävät ikäihmisten hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä ja riippumattomuutta omassa arjessaan, kertoo Euroopan komission Suomen edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

Hankkeesta vastasivat elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry. Hanketta rahoittivat Satakuntaliitto (EAKR) sekä alueiden kunnat.

Tiedote: Hyvinvointialan Living lab -hanke Euroopan unionin viestintäkampanjassa

Lue lisää kampanjasta kertovista artikkeleista

Ikääntyvistä huolehtiminen TV-mainoskampanjan aiheena

Kampanjasta viestitään TV-mainoksin 29.11.2014 alkaen. Mainos kertoo porilaisesta Kaista ja hänen elämästään eläkeläisenä. Mainos osoittaa, miten EU:n tukema hanke mahdollistaa ikäihmisille teknologiaratkaisuja, joiden avulla myös Kai voi nauttia elämästään ja elää täysipäiväistä ja mielekästä elämää mahdollisimman pitkään kotona asuen.

Mainoksessa lähes näkymättömien hahmojen avustuksella Kai viettää monipuolista ja aktiivista elämää. Hahmot edustavat EU:n toimintaa, mikä on mukana luomassa edellytyksiä itsenäiseen elämään ja parempaan elämänlaatuun.

Suomen Työtä sinun hyväksesi -kampanjan TV-mainos


Porilaisten ikäihmisten Railin ja Unton haastattelut


Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikön Sari Artjoen haastattelu


Koska kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, suomalainen kuvataiteilija Juhana Moisander on luonut osaksi kampanjaa videoinstallaatioteoksen “Vanhuus ei tule yksin”, jonka kautta halutaan kuvainnollisesti kertoa EU:n työstä ikäihmisten hyvinvoinnin ja itsenäisen elämän mahdollistamiseksi.

“Vanhuus ei tule yksin” -teoksen making of video by Juhana Moisander


Lisätietoja:

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi

27.11.2014