Hyvinvointialan Living lab

Ylimaakunnallisessa Hyvinvointialan Living lab -hankkeessa (1.12.2009–30.4.2012) luotiin toimivia yhteistyömalleja ikäihmisten, kuntien ja hyvinvointiteknologiayritysten välille tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja käyttöönottoon. Hankkeessa testattiin ja kehitettiin muistisairaille ikäihmisille soveltuvia uusia palvelu- ja teknologiainnovaatioita kotona asumisen tukemiseen.

Hyvinvointialan Living lab -hanke tarjosi tuotekehitysympäristön, jossa yrityksillä oli mahdollisuus testata hyvinvointiteknologian ratkaisuja aidoilla käyttäjillä (ikäihmiset, omaiset sekä hoitohenkilökunta) aidoissa toimintaympäristöissä. Laajan palautteen perusteella yritykset pystyivät kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan entistä paremmin käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin.

Hanke koostui Porin seudulla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla toteutetuista osahankkeista. Toteuttajina toimivat Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK (1.4.2012 alkaen Prizztech Oy), Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Hanketta rahoittivat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä alueiden kunnat. Prizztech Oy jatkaa toimintaa Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeessa.

 

Hyvinvointialan Living lab - hanke sijoittui Euroopan komission järjestämän RegioStars 2013 -kilpailun finaalissa viiden parhaan joukkoon sosiaalisten innovaatioiden kategoriassa. Euroopan komission vuosittain järjestämässä kilpailussa etsitään innovatiivisimpia hankkeita ja parhaita käytäntöjä EU:n alueelta.

Hyvinvointialan Living lab -hankkeen esittely RegioStars 2013 -julkaisussa:

Hyvoinvointialan Living labEuroopan komission RegioStars 2013 julkaisu finalisteista kokonaisuudessaan (pdf-muodossa).

 

Hyvinvointialan Living lab -hankkeen loppuraportti:


Hyvinvointialan Living lab -hankkeen loppuraportti myös pdf-muodossa

Hyvinvointiteknologiayritysten odotukset käyttäjälähtöisestä tuotetestauksesta: Case Hyvinvointialan Living lab, Käytännöllisiä puheenvuoroja alueellisen innovaatiotoiminnan arjesta, Jari Kolehmainen (toim.), Senten työraportteja 34/2013