Porin pääteemana offshore-ympäristöt


INKA -ohjelman
tavoitteena
on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. INKA-ohjelman Kestävät energiaratkaisut-teemassa mukana ovat Vaasa, Lappeenranta ja Pori.  Porin pääteemoina ovat offshore-ympäristöt, LNG-energiaratkaisut ja merituulivoima ja Porin kaupunkiseudulla ohjelman toteutuksesta vastaa Prizztech Oy.

Erityisenä mielenkiinnon kohteina ohjelmassa ovat pilotti- ja kokeiluympäristöt, joiden myötä innovaatioista kehitetään aiempaa nopeammin uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Porin seudulla näitä ovat mm. Peittoon alue, M20-konsepti, alueen energiaintensiivinen teollisuus ja perinteet kansainvälisen offshore-teollisuuden asiakkuuksista. Uusia avauksia ja toimijoita haetaan myös pilotoimalla uusia energiamuotoja kuten merituulivoimaa, aurinkoenergiaa ja polttokennosovelluksia.

Olemme myös visualisoineet näitä liiketoiminta- ja uusiutumismahdollisuuksia, voit tutustua niihin tarkemmin täällä.


Lisätietoja:

Marko Lehtimäki

Kehitysjohtaja

INKA-ohjelma
Puh. 044 710 5346
marko.lehtimaki(a)prizz.fi

24.04.2014