Innovaatiot ja verkostot


OSANA verkostoa
yritykset voivat kehittää toimintaansa tehokkaimmin. Tunnistamme markkinoilla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kokoamme yritysryhmiä kasvaville liiketoiminta-alueille yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Tuemme yrityksiä myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä markkinoille. Tällä hetkellä aktiivisinta on tuulivoima-, kaasu- ja ydinenergia-aloilla. Verkostoituminen on etu alalla, jossa arvoketju on laaja. Tällöin kilpailelevat yrityksetkin voivat toimia yhdessä niin, että jokaiselle löytyy markkinoita.

Verkostoituminen voi liittyä myös osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi Satakunta Business Campus on yritysverkosto, joka kehittää strategisesti jäsenyritystensä henkilöstön osaamista vahvistaen niiden kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla. Verkoston toiminta perustuu yhteisiin tarpeisiin ja suunnitteluun ja sitä ohjaa verkoston yritysten henkilöstöjohtajista koostuva johtoryhmä.

Living Lab puolestaan on käyttäjälähtöinen avoimeen innovaatioon pohjautuva tosielämän kehitysympäristö. Living Lab-toimintojen tuloksena on syntynyt toimivia malleja erilaisten teknologioiden testaamiseen. Yhteistyö on luonut yrityksille uusia, vetovoimaisia toimintaympäristöjä, jossa yritykset voivat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan entistä käyttäjälähtöisemmiksi ja kuluttajat saavat parempia tuotteita.

Innovaatio?

Satakunnasta löytyy runsaasti uusia, potentiaalisia liikeideoita. Vuosittain arvioimme yli sata uutta ideaa, joista suurin osa ideoista on uusia tuoteideoita, osa uusia palvelukonsepteja. Yritystoiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää innovaatiotoiminnan tukemista. Innovaatio- ja kasvuajattelu auttaa ennakoimaan liike-elämän muutostilanteita ja reagoimaan niihin nopeasti. Vahvistamme satakuntalaisten yritysten kilpailukykyä muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä tukemalla yritysten innovaatiotoiminnan johtamista erilaisilla kehittämshankkeilla.