Innovaatiotoiminnan kiihdytyskaistalle?


Digitalisaatio, automaatio ja robotisaatio vyöryvät vauhdilla teollisuuteen. Murros avaa mahdollisuuksia bisneksen tehostamiseen ja terävöittämiseen, mutta myös kokonaan uuden liiketoiminnan luomiseen. Samalla ilmassa on runsaasti kysymyksiä. Mistä pitäisi aloittaa ja miten löytää parhaat ideat ja kumppanit uusien ratkaisujen kehittämiseen?

Nopeasykkeisessä liike-elämässä tarvitaan ketteryyttä myös kehitysmenetelmiltä. Avoimuus on tullut osaksi yritysten innovaatiotoimintaa, kun tuotteet ja palvelut pitää saada markkinoille yhä nopeammin ja niiden kehittämiseen tarvitaan osaamista yli perinteisten toimialarajojen. Prizztechin MatchINDUSTRY LAB -konseptin myötä satakuntalaisille teollisuusyrityksille avautuu mahdollisuus hypätä innovaatiotoiminnan kiihdytyskaistalle ja haastaa startupeja, PK-yrityksiä tai vaikkapa korkeakouluja uudistamaan bisnestään.

– LAB-toimintaamme voisi kuvailla eräänlaisena digitaalisen aikakauden kehitysmenetelmänä, jossa liiketoiminnan tarpeisiin haetaan ratkaisuja oman yrityksen ulkopuolelta. Liuta suomalaisia teollisuusyrityksiä Konecranesin, Wärtsilän ja Ponssen johdolla on jo järjestänyt hackathon-tapahtumia ja innovaatiokilpailuja, joissa digitalisaation asiantuntijat ovat kehittäneet uusia ratkaisuja kohdeyritysten tarpeisiin, kertoo projektipäällikkö Mikko Kotiranta Prizztech Oy:stä.

– LAB-toiminnan myötä haluamme olla madaltamassa kynnystä suurten ja pienten, perinteisten ja modernien sekä teollisten ja digiyritysten välisten bisneskumppanuuksien syntymiselle. Mikäli yrityksessänne on tarpeita löytää uusia ideoita tuotteisiin, palveluihin tai vaikkapa tuotantoon, vinkatkaa siitä meille, niin mietitään voisiko LAB-toiminta olla ratkaisu, Kotiranta jatkaa.

Bolidenin RoboCopper Challenge

Metallien valmistuksessa työolosuhteet ovat vaativia. Sulan metallin tuoma kuumuus ja sularoiskeet sekä tilan ahtaus luovat työturvallisuuden näkökulmasta haastavia työvaiheita. Bolidenilla turvallisuuden jatkuva parantaminen on aina etusijalla. Siksi Harjavallan sulatolla lähdettiin hakemaan turvallisuuden näkökulmasta haastavien työvaiheiden kehittämiseen ratkaisuja uusista teknologioista. MatchINDUSTRY LAB -konseptin avulla kehitystyö avattiin yritysten ja yhteisöjen ratkottavaksi.

Vesa Törölä

Boliden Harjavalta Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Vesa Törölä käynnisti RoboCopper Challengeksi nimetyn haastekilpailun  Kickoff-tilaisuudella, johon saapui kymmeniä kilpailusta kiinnostuneita automaatio-, robotiikka-, sensori- ja softa-alan asiantuntijayrityksiä. Yritysten edustajat pääsivät käymään myös vierailulla Bolidenin sulatolla Harjavallan Suurteollisuuspuistossa, jolloin heille tarjoutui mahdollisuus tutustua kehityskohteisiin käytännössä ja keskustella Bolidenin henkilöstön kanssa työvaiheisiin liittyvistä haasteista.


Hefmec Engineering Oy:ltä palkittu ratkaisuehdotus Bolidenin haasteeseen

Robocopper Challenge -haastekilpailu huipentui syyskuun puolivälissä finaaliin, jossa julkistettiin voittajat ja kerrottiin parhaiden ratkaisuehdotusten perusteella käynnistettävistä kehitysprojekteista.

Kilpailussa oli kaksi Bolidenin määrittelemää kehityskohdetta sekä avoin automaatiohaaste, jossa Boliden haki uusia ratkaisuja tuotantoteknologiansa turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Vantaalais-porilaisen Hefmec Engineering Oy:n ratkaisuehdotus liekkisulatusuunien sulalaskutapahtuman kontrollointiin oli Bolidenin asiantuntijoiden mielestä erityisen kiinnostava.

– Hefmecin ehdotus haasteen ratkaisemiseksi on poikkeuksellinen ja tuo täysin uudenlaisen lähestymistavan haasteellisen prosessivaiheen hallintaan. Mikäli ratkaisu saadaan toimimaan käytännössä, on tällä merkittävät vaikutukset mm. Bolidenin Harjavallan sulaton työturvallisuuden parantamiseen, kertoo Boliden Harjavalta Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Vesa Törölä.

– Ratkaisuehdotuksen suunnittelu edellytti kyseistä työvaihetta suorittavien henkilöiden kuuntelemista ja ongelmakohtien ymmärtämistä. Siksi haastattelimme useita Bolidenin työntekijöitä haastekilpailun yhteydessä järjestetyllä tehdaskierroksella. Tämän lisäksi teimme riskianalyyseja, selvitimme ratkaisuehdotuksessa sovellettavien materiaalien soveltuvuutta ja laskimme investoinnin takaisinmaksuaikoja, kertoo Hefmec Engineering Oy:n toimitusjohtaja Marko Leutonen.

RoboCopper Challenge käynnistää muitakin kehitysprojekteja

Boliden sai myös muihin määrittelemiinsä kehityskohteisiin useita ratkaisuehdotuksia, joiden perusteella käynnistyy selvitys- ja kehitysprojekteja. Konenäköä ja automaatiota yhdistävällä ratkaisulla ulvilalaiset Evomatic Oy ja PIIR-GROUP Oy sekä Insta Automation Oy:n, Sapotech Oy:n, OEM Automatic Oy:n sekä SANXO-Innovation Oy:n muodostama yritysryhmä ovat kiinni toisen kehityskohteen modernisoinnissa. Lisäksi edellä mainittu yritysryhmä, vahvistettuna porilaisella robotiikan asiantuntijayrityksellä Ferob Oy:llä, laati haastekilpailuun Bolidenia kiinnostavan robotiikkaratkaisun.

Haastekilpailun ratkaisuehdotuksia oli suunnittelemassa 50 asiantuntijaa 20 yrityksestä. Boliden sai yhteensä huikeat 22 ehdotusta teknologiaratkaisuista.
– RoboCopper Challenge oli erittäin onnistunut pilottitoteutus toimintamallista, jolla haluamme olla edistämässä teollisuuden uudistumista. Kilpailu tarjosi yrityksille myös mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää yhteisiä innovaatioita. Uskomme, että myös muilta satakuntalaisilta teollisuusyrityksiltä löytyy jatkossa uteliaisuutta tämän tyyppisiä uusia kehittämismenetelmiä kohtaan, kertoo teknologiateollisuuden kehittämisestä vastaava Janne Vartia Prizztechistä.

Yhdistelmäinnovaatiot-hanke

Tavoitteenamme on uudistaa satakuntalaista teollisuutta lisäämällä yritysten välistä vuorovaikutusta ja aktivoimalla toimialojen välistä innovaatiotoimintaa. Sovellamme hackathon- ja innovation challenge -toimintamalleja sekä muita uusia menetelmiä, jotka mahdollistavat yhdistelmäinnovaatioiden syntymisen. Hanke on avoin, mutta toiminnan pääpaino on teollisuustoimialoissa. Perusteollisuuden ympärille kasvanut palveluliiketoimintasektori sekä digitalisaation, automaation ja robotiikan parissa toimivat yritykset ovat hankkeen keskeistä kohderyhmää. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella, kunnat ja yritykset.

Lisätietoja:

Mikko Kotiranta

Projektipäällikkö

Puh. 044 710 5451
mikko.kotiranta(a)prizz.fi

23.11.2016