Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa

 

 

Peittoon KIERRÄTYSPUISTOSSA tehdään taas tuhkasta timantteja eli synnytetään uutta liiketoimintaa, kertoo Prizztech Oy:n projektipäällikkö Tuula Raukola.  Vuodenvaihteessa käynnistyneessä hankkeessa edistetään kiertotalouteen liittyvän tutkimuksen ja liiketoiminnan kasvua sekä teollisuuden siirtymistä energia- ja materiaalitehokkaaseen toimintatapaan.

 

– Tavoitteenamme on tunnistaa Satakunnan alueella syntyviä, hyödyntämättömiä teollisia sivuvirtoja ja symbioosipotentiaaleja sekä edistää ympäristöliiketoiminnan uusia avauksia ja niiden käytännön toteutusta, tarkentaa Raukola. 

 

–  Toimenpiteinä ovat mm. kartoitukset, selvitykset ja työpajatyöskentely. Hankkeen avulla edistetään konkreettisten pilotointien ja demonstraatioiden toteutumista ja ensimmäiset demonstraatiot ovatkin jo vireillä, Raukola jatkaa.

 

Prizztech Oy toimii hankkeessa myös Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -verkoston alueellisena koordinaattorina. FISS-verkoston kautta yritykset voivat päästä eroon aiemmin hyödyntämättömistä materiaaleista, löytää uusia raaka-ainelähteitä, asiantuntija-apua, uutta tutkimustietoa ja teknologiaa sekä luoda sivuvirroista uutta liiketoimintaa.

 

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa -hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Porin kaupunki sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy.

 

Valimohiekat maanrakennuskäytössä

 

Ensimmäisenä kokeiluprojektina Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa -hankkeessa käynnistetään valimohiekkojen hyödyntämiseen liittyvä tutkimus Peittoon kierrätyspuistossa. Tarkoituksena on löytää pohjarakentamiseen soveltuva seosmateriaali, jossa on sopivassa suhteessa valimoteollisuuden sivutuotteena syntyviä materiaaleja sekä luonnonmateriaaleja. Hyöty on kaksisuuntainen: vähemmän jätettä kaatopaikalle ja vähemmän tarvetta neitseellisille materiaaleille.

 

Toteuttajina kokeilussa ovat Componenta Finland Oy:n Porin valimo sekä Peittoon Kierrätysterminaali Oy.

 

Tällä hetkellä Componentan tuotantoprosessissa käytetystä hiekasta osa kierrätetään takaisin tuotantoon ja osaa hyödynnetään kaatopaikkarakentamiseen. Tulevaisuudessa kaatopaikkatarpeet tulevat vähenemään ja on ekologisesti ja taloudellisesti kannattavaa hakea muita hyödyntämiskohteita läheltä tuotantopaikkaa.  

 

Ekologisia ratkaisuja maanrakennukseen

 

Peittoon Kierrätysterminaali Oy on hiljattain käynnistänyt toiminnan Peittoon kierrätyspuistossa. Yritys täydentää Peittoon alueen ympäristöliiketoimintaa tarjoten alueen yrityksille sekä Satakunnan teollisuudelle mm. murskaus-, varastointi-, käsittely- ja kuljetuspalveluja.

 

Kierrätysterminaalia vetävällä Markku Mäkivaaralla on pitkä kokemus maanrakennus- ja logistiikkatoiminnoista sekä yhteistyöstä alueen toimijoiden kanssa. Käytännön työssä Mäkivaara on huomannut, että alueella tarvitaan lisää palveluja ja toimintoja on mahdollista kehittää entisestään. Yrityksen tavoitteena on tuottaa kierrätysmateriaaleista prosessoituja uusia materiaaleja, joilla voidaan korvata neitseellisiä materiaaleja läjitysalueiden rakentamisessa ja sulkemisessa. Tämä on kannattavaa yrityksille ja samalla ekologisesti järkevää.

 

Nykyisen tontin koko on 2,2 ha, mutta laajentaminen siintää jo yrittäjän silmissä. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muiden materiaalien käsittelyyn ja uusi lupahakemus onkin jo suunnitteilla. Mäkivaara kertoo olevansa tyytyväinen Porin kaupungilta vuokraamansa tontin sijaintiin ja yhteistyöhön Porin kaupungin ja Prizztechin kanssa.

 

– Logistisesti erinomaiseen paikkaan sijoittuva Kierrätysterminaali vähentää kuljetustarpeita ja materiaalien lisääntynyt välivarastointi- ja käsittelymahdollisuus niiden läjitystarpeita, sanoo Mäkivaara.

 

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi

02.03.2016