Kohti pidempiä työuria

Age Management and Wellbeing at Work –seminaarissa tammikuussa Porissa kuultiin monipuolinen katsaus suomalaisesta ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Puhujina olivat kansainvälisesti arvostetut asiantuntijat Juhani Ilmarinen ja Marjo Wallin sekä paikallisina esimerkkeinä Pori Energia, Nakkila Group, Covis Partners ja Porin kaupunki.

Juhani Ilmarinen painotti, että tutkimusten mukaan työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen kehittämistulokset riippuvat vahvasti yrityksen aktiivisuudesta – mitä aktiivisempaa toimintaa, sen paremmat tulokset. Lisäksi on tärkeää edetä riittävän pienin askelin, koska muutokset ovat hitaita. Nakkila Groupin Jussi Kiviojan käytännön esimerkissä korostuivat samat asiat. Hyviä tuloksia oli saatu aikaiseksi aloittamalla pienistä asioista ja tekemällä useita muutoksia, jotka oli tehty tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Seminaariin osallistui myös 30 ulkomaalaista ikäjohtamiseen perehtynyttä vierasta, jotka olivat vaikuttuneita paikallisesta ikäjohtamis- ja työhyvinvointiosaamisesta. Suomi onkin tämän aihepiirin pioneeri, jolta muut haluavat oppia.


Lisätietoja www.prizz.fi/ikajohtaminen sekä

28.02.2014