Kokeileva kehittäminen bisneksen uudistamisessa


Uudet bisnesmallit valtaavat alaa kuin alaa. Kaikki yritykset kohtaavat muutoksen tavalla tai toisella.

Muutokset näkyvät asiakkaiden, kilpailijoiden ja henkilöstön uudenlaisina odotuksina ja vaatimuksina. Digitalisaation myötä monet konseptit rakentuvat täysin uudenlaisten toimintamallien varaan.

Muutoksille avoimissa yrityksissä nähdään enemmän tulevaisuuden bisnesmahdollisuuksia. Valintoja ja päätöksiä on kuitenkin vaikea tehdä, koska on mahdotonta tietää, mikä ratkaisu on oikea. Kokeileva kehittäminen tarjoaa työkaluja innovointiin ja muutosten toteuttamiseen. Parhaita tuloksia saadaan aikaan kun kokeilukulttuuri juurrutetaan koko organisaatioon.

Prizztechin projektipäällikkö Marika Lähde ja Aalto-yliopiston yli-innovaattori Anssi Tuulenmäki kuvailevat kokeilukulttuuria seuraavasti:

– Kokeilevaa kehittämistä voidaan soveltaa oikeastaan mihin tahansa uusien palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen. Se osa uudesta ideasta, mikä tiedetään ennalta, voidaan suunnitella perinteisin menetelmin, mutta se mitä ei tiedetä, pitää kokeilla. Kokeilukulttuurissa on tärkeää, että ideoita lähdetään kokeilemaan nopeasti. Mitä nopeammin kokeillaan, sen nopeammin idealle saadaan palautetta. Asiakkaiden ja käyttäjien reaktioista ja palautteesta voidaan päätellä, oliko muutos oikean suuntainen vai pitääkö tehdä korjausliikkeitä. Kokeilun ei tarvitse kattaa heti koko ideaa; olennaista on päättää mikä on kaikkein tärkein asia saada selville ja kokeilla sitä. Kokeilukulttuurissa pitää sallia myös virheet ja epäonnistumiset, koska väistämättä kaikki ideat eivät toimi ja epäonnistuminenkin opettaa jotain. Pitää vain oppia epäonnistumaan nopeasti ja halvasti.

Fiblon Oy:n kanssa kokeilevan kehittämisen teemaa on nyt työstetty noin kaksi kuukautta. Prizztechin asiantuntijat toimivat sparraajina, haastajina ja kyseenalaistajina Fiblonin muutoksissa.

- Kokeileva kehittäminen on haastavaa, mutta ah, niin ihanaa. Tärkeä tavoite on, että pääsemme pois rakenteista ja murramme niitä. Siihen tarvitsemme haastajaa ja kyseenalaistajaa. Ideoimme vapaasti emmekä heti ammu ideoita alas, sanoo Fiblonin varatoimitusjohtaja Anne Ekberg.

- Teemme asiat jo nyt hyvin mutta haluamme tehdä ne vielä paremmin. Haluamme erottua kilpailijoista ja ottaa vielä vahvemman asiakasnäkökulman, sanoo puolestaan avainasiakaspäällikkö Kati Aalto Fiblonilta.

- Kokeilevan kehittämisen soveltaminen omaan yritykseen haastaa muuttamaan omia toimintatapoja ja saamaan myös muut työyhteisössä mukaan. Alkuvuodesta starttaavissa Learn Fast –hankkeen työpajoissa sukelletaan kokeilukulttuuriin: kokeiluja suunnitellaan yhdessä ja sparraaja auttaa niiden läpiviennissä, kertoo projektipäällikkö Marika Lähde ja kannustaa yrityksiä mukaan kokeiluihin.

LISÄTIETOJA

Marika Lähde
puh. 044 710 5314
marika.lahde@prizz.fi

 

15.12.2015