LääkeTabletti -sovellus nopeuttaa lääketietojen tarkistamista

 

LääkeTabletti on hoitotyön ammattilaisille suunnattu palvelu, joka helpottaa lääkkeiden tunnistusta ja lääketietojen tarkistusta. Ciegus Oy:n kehittämää sovellusta on testattu kesäkuusta lähtien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen Lavian kotihoidossa, avoterveydenhuollossa ja tehostetun palveluasumisen yksikössä Aleksin Hovissa.

– LääkeTabletista voidaan hakea tietoja lääkkeen kauppanimen, kemikaalin tai VNR-numeron mukaan. Lääketietojärjestelmä tarjoaa käyttäjälle tietoa mm. lääkkeen vaikuttavasta aineesta, annostuksesta, vaikutustavasta sekä haittavaikutuksista, kertoo Ciegus Oy:n toimitusjohtaja Kari Paukkeri.

Sairaanhoitaja ja tiimin vetäjä Marjaana Alanen kertoo, että testauksessa on tarkasteltu yhdessä kotihoidon asiakkaan kanssa lääketietoja etenkin niissä tilanteissa, kun aiemmin käytössä ollut lääke on vaihtunut uuteen rinnakkaisvalmisteeseen.

– LääkeTabletti helpottaa työtä suunnattomasti. Erityisesti lääkkeiden tunnistamisen kannalta on tärkeää, että sanallisen kuvauksen lisäksi lääkkeiden valokuvat löytyvät palvelusta, sanoo sairaanhoitaja Anita Kamppi Aleksin Hovista.

Kehitysehdotuksista kysyttäessä terveydenhoitaja Hilppa Lehtiniemi kertoo, että hoitotyön näkökulmasta olisi hienoa, jos LääkeTabletissa olisi ohjeita lääkkeiden oikea-aikaisen ottamisen ajankohdasta sekä ruoka-aineiden ja ruokailun vaikutuksista lääkkeiden tehoon.

Testaajakolmikko summaa LääkeTabletin olevan erittäin helppokäyttöinen. Erilaisten mobiilisovellusten yleistyessä hoitotyössä on tärkeää, että hoitajien mukana kulkevan tabletin avulla kaikki palvelut ovat helposti käytettävissä.

Viime vuonna julkaistu palvelu on jo käytössä useissa sairaaloissa ympäri maata. Testauksen avulla saimme kokemuksia myös pienempien yksiköiden tarpeista sekä uusia kehittämisajatuksia, toteaa Paukkeri tyytyväisenä testauksen tuloksiin.

LääkeTabletti-palvelun kokeilu on osa HYVÄKSI-hanketta.

HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hankkeessa käyttäjät toimivat kehittäjinä. Teknologiakokeiluissa kehitetään uusia hyvinvointiteknologian innovaatioita eri käyttäjäryhmien arjen ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä elämänlaadun parantamiseen. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Pori seudun kunnat sekä SAMK.

LISÄTIETOJA

Niina Holappa
puh. 044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi

 

15.12.2015