Lännen Satamapalvelu satsaa tulevaisuuteen

Lännen Satamapalvelu Oy:n Arto Mustola on valmis ohjaamaan huoltoveturin sinne, missä sitä tarvitaan.

Lännen Satamapalvelu satsaa tulevaisuuteen

Satakunnassa, kuten muuallakin Suomessa, uutiset YT-neuvotteluista ja henkilöstön määrän vähentämisestä ovat tulleet valitettavan tutuiksi, etenkin suurten teollisuusyritysten kohdalla. Tämä tarkoittaa, että työmarkkinoille vapautuu eri alojen osaajia ja sellaista ammattitaitoa, joka voi kuitenkin mahdollistaa kasvua toisaalla. Uudet työpaikat syntyvätkin nykyään useimmiten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yksi hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta panostamisesta tulevaisuuteen on porilainen rautatiealan huolto- ja asennuspalveluja tuottava Lännen Satamapalvelu Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Arto Mustola tunnisti uuden mahdollisuuden kasvattaa yrityksensä palveluvalikoimaa, kun isot metallialan yritykset olivat vähentämässä väkeä. Ilman työtä jääneille hitsaajille saattaisi löytyä työpaikka ratahuollon palveluista, jos vain palkattava henkilöstö saisi koulutusta kiskohitsauksiin ja ratatöiden erityispiirteisiin. Hitsauspuolen perusosaaminen kun monella henkilöllä olisi jo valmiiksi kunnossa. Arto Mustola ja Prizztech Oy:n Katalyyttihankkeen projektipäällikkö Janne Toivonen selvittelivät vaihtoehtoja saada koulutusta uusille palkattaville henkilöille. Hanke toteutettiin onnistuneesti rekrykoulutuksena, jossa Satakunnan ELY-keskus rahoitti osan koulutuksen kustannuksista. Arto Mustola on tyytyväinen lopputulokseen.

– Koulutus järjestyi hyvin ja rekrytoimme satakunnan alueelta seitsemän ja muualta kaksi työtöntä metallimiestä, kertoo Mustola. Ratahuollot ovat sesonkityötä, jota tehdään silloin, kun lämpötila- ja sääolosuhteet ovat optimaaliset. Lisäksi työ edellyttää joustavuutta ja mahdollisuutta liikkua työkohteissa ympäri Suomea. Yritys on kasvussa ja kiskohitsaus uutena alueena alkaa toden teolla ensi keväänä, Mustola jatkaa.

Prizztechissä käydään Janne Toivosen mukaan yrityksiä systemaattisesti läpi ja kartoitetaan kasvun ja kehittämisen suunnitelmia. Tavoitteena on löytää lisää Lännen Satamapalvelu Oy:n kaltaisia esimerkkejä ja edesauttaa kehittämistoimenpiteiden toteutumista.

– Otamme suoraan yhteyttä yrityksiin, sovimme tapaamisen, ja käymme läpi yrityksen tilannetta ja tavoitteita sekä kerromme mahdollisuuksista, joista voisi olla apua yrityksen toiminnan kehittämiseen, Toivonen kiteyttää.

Katalyytti-hanke

Katalyytti-hankkeen päämääränä on auttaa Porin, Ulvilan, Kokemäen, Harjavallan ja Pomarkun alueen PK-yrityksiä tunnistamaan kehittymismahdollisuuksia ja siten edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä. Hankkeessa tarjotaan yrityksille mahdollisuutta maksuttomaan tapaamiseen ja kehittämistarpeiden analysointiin. Tapaamisissa kerrotaan yritysten tarpeiden mukaisesti mahdollisesti soveltuvista työllisyyttä edistävistä palveluista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lokakuun 2014 loppuun mennessä kehittämistarpeiden analysointiin on osallistunut 90 yritystä. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella.

Lisätietoja:

12.12.2014