Laskentapalvelut

Sähkömagneettinen mallintaminen


Tarjoamme yrityksille mallinnuspalveluita sähkömagneettisten ongelmien ratkaisemiseksi. Käytössämme ovat uusimmat ohjelmistot sekä 2D että 3D mallinnukseen. Asiantuntijamme kykenevät auttamaan myös muissa magneettipiirisuunnitteluun liittyvissä asioissa sekä esimerkiksi mallinnusohjelman valintaan liittyvissä asioissa.

Mitä hyötyä laskennallisella tutkimuksella voidaan saavuttaa?

-  Tuotetta voidaan kehittää ja parantaa ilman fyysistä prototyyppiä: tuotekehitystyö nopeutuu.

-  Tuotteen geometrian, materiaalien, toleranssien jne. vaikutukset saadaan selville: tuotteen rakenne voidaan optimoida haluttujen ominaisuuksien mukaan.

-   Laskennallinen tutkimus mahdollistaa tuotteeseen liittyvien fysikaalisten ilmiöiden syvällisemmän ymmärtämisen.


Tyypillisiä laskentatehtäviä

-  Sähkö- ja magneettikentän muoto: magneettipiirin koon ja muodon optimointi, sensorien toiminta, stabiilisuus/herkkyystarkastelu

-  Kappaleisiin kohdistuvat voimavaikutukset: magneettiset vaihteet ja kytkimet, moottorit, magneettiventtiilit, pitomagneetit, separaattorit, hiukkaskiihdyttimet

-  Dynaamiset ilmiöt: virran nousuaika, pyörrevirrat

-  Termodynamiikka: lämpötilajakauma, lämmön siirtyminen

-  Tuotteen simulointi virtuaalisella prototyypillä: ylikuormitustilanteet, käyttöympäristön vaikutukset

Laskentaohjelmistot

-  Vector Fields Opera-3d: Erikoisohjelmisto sähkömagneettiseen laskentaan (FEM)

-  Comsol Multiphysics: Monifysikaalisten ja kytkettyjen ongelmien simuloimiseen (FEM)

-  Radia: Staattisten 3d-mallien sähkömagneettiseen laskentaan (BEM)

-  FEMM: Staattisten 2d-mallien sähkömagneettiseen laskentaan (FEM)

-  Matlab / Simulink / Simscape: Numeerinen laskentaohjelmisto datan käsittelyyn ja tuotteen optimointiin ja simulointiin

-  Mathematica: Symbolinen laskentaohjelmisto datan käsittelyyn

Lisätietoja:

Timo Santa-Nokki

Vanhempi asiantuntija

Magneettiteknologiakeskus
Puh. 044 710 5338
timo.santa-nokki(a)prizz.fi