Lausunto LVM:lle automatisaatiosta ja robotisaatiosta

Valtioneuvoston kansalliset suuntaviivat robotisaation edistämiseksi valmiina – Satakunnan automaatiokeskittymä mukana valmistelutyössä

Prizztech Oy oli yksi tahoista, joilta liikenne - ja viestintäministeriö pyysi lausunnon liittyen luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta. Prizztech Oy:n yhteistyössä satakuntalaisen Robocoast -automaatioyritysverkoston kanssa laatiman lausunnon voit ladata tästä pdf-muodossa.

Prizztech Oy on ollut mukana myös työryhmissä, joissa valtioneuvoston periaatepäätöstä on valmisteltu ja pyrkinyt näin varmistamaan, että Robocoast-verkoston näkemykset huomioidaan riittävästi jo luonnosvaiheessa.

-  Liikenne- ja viestintäministeriön Visio 2020 robotiikan ja automaation käytön huomattavasta lisääntymisestä kaikilla toimialoilla, etenkin teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, on mielestämme perusteltu. Myös Visio 2025 robotiikkaa ja automaatiota laajasti käyttävästä Suomesta on kannatettava, sanoo Robocoast –verkoston koordinaattori Mikko Puputti Prizztech Oy:stä

- Nostimme lausunnossamme esille robotiikkaosaamista tukevan koulutuksen ja tutkimusympäristöjen kehittämisen sekä Satakunnan profiloitumisen erityisesti teollisuusrobotiikan osaamiskeskittymäksi. Pohjoismaiden tasolla Robocoast on jo tunnistettu merkittäväksi robotiikka-alan yritys- ja osaamiskeskittymäksi, mistä osoituksena on Robocoast -verkoston saama kutsu Pohjoismaissa toimivien automaatio- ja robottialan klusterien yhteistapahtumaan, NordicBot:iin. Muita yhteistapahtumaan kutsuttuja klusteritoimijoita olivat Robotdalen Ruotsista sekä Robocluster ja Odense Robotics Tanskasta. Airo ry toimi tilaisuuden koollekutsujana, kertoo Puputti.

Robocoast on Satakunnan automaatioalan osaamiskeskittymään kuuluvien yritysten verkosto, jonka ensisijaisena tavoitteena on kehittää automaatioalan ja automaatiota hyödyntävien yritysten sekä korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Prizztech toimii verkoston koordinaattorina yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Satakunnan alueella toimii noin 100 automaatio- ja robottitoimialan yritystä, joista ehkä tunnetuin on Cimcorp Oy, maailman johtava suurten portaalirobottien valmistaja.

Kaikki annetut lausunnot löytyvät osoitteesta http://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asianasiakirjat/70691

Lisätietoja:

Mikko Puputti

Head of Robocoast

+358 44 710 5343
mikko.puputti(a)prizz.fi

20.04.2016