Learn Fast - Kokeilemalla eteenpäin

Tämän päivän menestyjillä on hyvä tilanneherkkyys ja he reagoivat ympäristönsä muutoksiin muita nopeammin. Toisaalta liiketoimintaa koskeva päätöksenteko tarvitsee todellista tietoa asiakkaiden valinnoista, jotta ratkaisuja uskalletaan tehdä. AinoaKameleontti Learn Fast tapa on kokeilla ja oppia nopeasti. Kokeilujen kautta uudistuminen onkin ehkä jopa kilpailukykyisin tapa kehittää omaa bisnestään. Haasta yrityksenne kokeilujen polulle.

Learn Fast - kokeilevan kehittämisen ohjelma toteutettiin 1.2.2015-31.1.2018 välisenä aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä ESR-osarahoituksella. Hanketta rahoittivat myös osallistuvat yritykset ja kunnat.

Hankkeen loppujulkaisu
Kokeilevan kehittäjän työkalu

Tutustu myös BuzzBusiness think tank -yhteisöön osoitteessa www.buzzbusiness.fi.

Pohditaan yhdessä, miten voisit lähteä liikkeelle!

Marika Lähde

Projektipäällikkö

Puh. 044 710 5314
marika.lahde(a)prizz.fi