Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan

LIVING LAB - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeessa testataan ja kehitetään yhdessä hyvinvointiteknologiayritysten, ikäihmisten, heidän omaistensa sekä vanhustyön ammattilaisten kanssa teknologiaratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen sekä henkilökunnan työhön.

Hyvinvointiteknologian testausympäristönä toimii mm. Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, jonka kanssa solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa henkilökunnan osallistumisen tuotetestauksiin työajalla. Toimintaan otetaan mukaan myös muita tuotetestausympäristöjä.

Satakuntaliitto on myöntänyt Prizztech Oy:lle Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeeseen EAKR -rahoituksen ajalle 1.4.2012 -31.10.2014. Lisäksi rahoittajina toimivat alueen kunnat. 

Living lab -toimintamalli hyvinvointiteknologian testaamiseen ja kehittämiseen luotiin ylimaakunnallisessa Hyvinvointialan Living lab -hankkeessa.

 

Hyvinvointialan Living lab - hanke sijoittui Euroopan komission järjestämän RegioStars 2013 -kilpailun finaalissa viiden parhaan joukkoon sosiaalisten innovaatioiden kategoriassa. Euroopan komission vuosittain järjestämässä kilpailussa etsitään innovatiivisimpia hankkeita ja parhaita käytäntöjä EU:n alueelta.


Tutustu Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeen loppuraporttiin.


 

Tervetuloa Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeen loppuseminaariin perjantaina 10.10.2014 klo 13.00. Ohjelma ja ilmoittautumiset: www.prizz.fi/tapahtumat.

 


 

Prizztech Oy:n Living lab -toimintamalli hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöiseen kehittämiseen on nostettu yhdeksi malliesimerkiksi OECD:n kesäkuussa 2014 julkaisemalle julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta kertovalle sivustolle The Observatory of Public Sector Innovation (OPSI).

 

 


  

Euronewsin Real Economy -ohjelma uutisoi Eurooppaa kohtaavista demografisista haasteista sekä Porin seudulla kehitetystä, edistyksellisestä Living lab -toiminnasta jaksossaan Searching for a silver lining to Europe’s age-old problem. Living labin osuus alkaa noin 9. minuutin kohdalla.

 

 

 

Living lab - Käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan from Prizztech Oy on Vimeo.

 

Lisätietoja: