LNG - tulevaisuuden energia

Havainnekuva Porin Tahkoluotoon suunnitellusta LNG-terminaalista.

Satakunta on edelläkävijä nesteytetyn maakaasun (LNG) hyödyntämisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä.

Gasum Oy:n ensimmäisen LNG-terminaalin sijoituspaikaksi on valittu Pori. Yhtiön mukaan tavoitteena on rakentaa Porin terminaalin ympärille tehokas autokuljetuksiin pohjautuva nesteytetyn maakaasunjakelun logistiikkaketju. LNG on tarkoitettu teollisuuden sekä meri- ja maantieliikenteen tarpeisiin. Valmistuessaan LNG -tuontiterminaali palvelee koko länsirannikkoa Hangosta Kokkolaan asti. Ympäri vuoden saavutettavissa olevassa Tahkoluodon satamassa on valmis infrastruktuuri, aktiivinen laivaliikenne ja keskeiset asiakkaat toimivat lähialueilla, yhtiöstä kerrotaan.

Terminaali-investoinnin tuloa Porin Tahkoluotoon on pohjustettu LNG Satakunta -kehittämishankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat LNG:tä hyödyntävä teollisuus ja pk-yritykset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat palveluja ja teknologisia ratkaisuja tarjoavat sekä infrastruktuuria rakentavat yritykset.

- Teemme alueella LNG:n tarvekartoitusta, LNG:n jakeluun ja sen käyttöön liittyviä selvityksiä sekä tunnistamme kokonaisuudessa tarvittavia teknologioita, kertoo projektipäällikkö Matti Luhtanen Prizztech Oy:stä.

Gasum Oy ja kemianteollisuuden yritys Sachtleben ovat tehneet sopimuksen maakaasun toimituksesta Sachtleben Pigments Oy:n tehtaalle Poriin. Kaasu toimitetaan Tahkoluodosta kaasuputkea pitkin M20 Teollisuuspuiston kautta tehtaalle. Putken pituus on suunnitelman mukaan 12 kilometriä. Valmistuttuaan putkesta pystytään tarjoamaan maakaasua myös muille alueen asiakkaille. Gasum on käynnistänyt alustavat maanrakennustyöt. Gasum LNG Oy on jättänyt hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön LNG -terminaalin investointituesta.

Myös AGA Oy suunnittelee terminaalia Poriin, kertoo Luhtanen.

- Työ- ja elinkeinoministeriön investointituen suuruus on 20 – 40 % investoinnista, eli summa on merkittävä. Kumpikin Poriin terminaalia suunnitteleva operaattori on kertonut, että tuki on välttämätön investoinnin kannattavuuden kannalta ja molempien toiveissa saada tukipäätös mahdollisimman pian.

Satakunnan ELY -keskus on myöntänyt LNG Satakunta-hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

MIKÄ LNG?

Nesteytettyä maakaasua saadaan jäähdyttämällä maakaasu −162oC lämpö-tilaan, jolloin se tiivistyy nestemäiseen olomuotoon. 1 m3 nestemäistä LNG:tä vastaa 600 m3 kaasuna. LNG:tä voidaan kuljettaa putkiverkoston ulkopuolella laiva- tai rekkakuljetuksina. Käyttökohteissa LNG höyrystetään kaasuksi. LNG on lähes puhdasta metaania, jonka lämpöarvo on 13,7 MWh/tn (vrt. raskas polttoöljy 11,4 MWh/tn). Metaania poltettaessa
muodostuu hiilidioksidia ja vettä.

Lisätietoja:

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi

03.06.2014