Mäntyluodosta merituulivoimarakentamisen keskittymä

Kuvassa Pohjanmeren merituulivoiman rakentamiskeskittymä Bremerhavenissa josta Mäntyluodon keskittymän suunnitelmiin on haettu mallia.

Merituulivoima on voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue globaalisti. Euroopassa merituulivoiman tuotanto tulee ylittämään maatuulivoiman tuotannon kymmenessä vuodessa. Itämeri on tuuli- ja pohjaolosuhteiltaan sekä alhaisen suolapitoisuutensa vuoksi erinomainen alue tähän tarkoitukseen. Nämä erikoisolosuhteet yhdessä Itämeren valtioiden merituulivoimaa tukevan politiikan kanssa tarjoavat houkuttelevat liiketoimintamahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle. Mäntyluoto sijaitsee keskellä pohjoisen Itämeren uusia markkinoita.

Tuore selvitys osoittaa, että Mäntyluoto on sijaintinsa lisäksi loistava paikka merituulivoimarakentamisen keskittymäksi. Tarkoitukseen sopivat satama- ja teollinen infra yhdessä vahvan alueella toimivan yritysverkoston kanssa, muodos-tavat valmiin keskittymän, jossa Suomeen tulevan merituulivoimapuiston rakentaminen ja logistiikka on kustannustehokasta suorittaa.

Lisäksi selvityksessä kävi ilmi, että Mäntyluoto soveltuu mainiosti myös koko jäätyvän Itämeren laajuisen merituulivoimarakentamisen keskukseksi. Tämä edellyttää markkinoiden kasvamista odotetusti sekä selvityksessä tunnistettuja kehitystoimia ja lisäinvestointeja Mäntyluodon alueelle.

Selvitys toteutettiin syksyn 2014 aikana ja siihen osallistui 12 yritystä ja toimijaa alueelta. Selvityksen laativat Prizztech Oy ja Sweco Industry Oy yhteistyössä Porin kaupungin ja Satakunnan ELY-keskuksen kanssa.

Osallistuneet yritykset näkivät Mäntyluodon alueen vahvuuksina erityisesti alueen sijainnin, sen tarjoamat puitteet ja reservit sekä mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun. Alueella sijaitsee sopiva telakka, satamia, väylästö, sekä rakentamisen, välivarastoinnin vaatimaa tilaa sekä hyvä alihankinta- ja palveluverkosto. Lisäksi alueella on raskaan meri- ja teräsrakentamisen osaamiskeskittymä ja mainio meri- ja maakuljetusten logistiikka.

Selvitys toteutettiin osana Merituulivoimarakentamisen keskittymä -hanketta jonka ohjausryhmän muodostavat Oy Hacklin Ltd, Technip Offshore Finland Oy,  Suomen Hyötytuuli Oy, Porin satama,  Finnish Sea Service Oy, Pori Energia Oy, Mobimar Oy, Porin kaupunkisuunnittelu, Satakunnan ELY-keskus ja Prizztech Oy.
Kuvassa Pohjanmeren merituulivoiman rakentamiskeskittymä Bremerhavenissa josta Mäntyluodon keskittymän suunnitelmiin on haettu mallia.

Lisätietoja:

18.11.2014