Maatuulivoimarakentaminen

Tuulivoimapuistojen rakentaminen on keskittynyt hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi Suomen länsirannikolle.

Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet -raportissa kuvataan neljän erilaisen maatuulivoimapuiston rakentamisen toteutus, toimitustavat, toimitusketjut ja pystytysliiketoiminnan kehityskohteet. Tavoitteena on edistää tuulivoiman kotimaisuusastetta ja kotimaisten yritysryhmien muodostumista pystytysliiketoimintaan.

WINDTEK-kehittämishankkeessa edistetään erityyppisten yrityskonsortioiden syntyä ja tavoitteena on aktivoida yrityksiä tuulipuistorakentamisen eri vaiheiden työtehtäviin.

 

 

Lisätietoja:

Jarmo Viitala

Projektipäällikkö

WINDTEK, tuulivoima
Puh. 044 710 5345
jarmo.viitala(a)prizz.fi