Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet -raportti

Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet – tarkastelussa tuulivoimapuistot Vaasassa, Kauhajoella, Honkajoella ja Porissa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen kartoituksen mukaan huhtikuun 2016 alkuun mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita lähes 13000 megawatin (MW) edestä, joista maalle suunniteltujen osuus on n. 11000MW ja merelle suunniteltujen osuus n. 2000 MW.

Nykyiseen syöttötariffiin oikeutettujen tuulivoimaloiden kokonaisteho on rajoitettu 2500 MVA:n ja näiden tulee olla käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä. Voimalamäärän toteuttamiseksi tuulivoimalavalmistajat tarvitsevat yhteistyöyrityksiä ja osaajia myös Suomesta. Vuoden 2015 aikana Suomeen rakennettiin 124 uutta tuulivoimalaa, joiden yhteiskapasiteetti on 379 MW. Yhden rakennetun megawatin hinta oli noin miljoona euroa, joten Suomen tuulivoimainvestoinnit olivat noin 380 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Prizztech Oy on tehnyt selvityksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa ja verrata Suomeen rakennettavien maatuulivoimapuistojen eri toteuttamismalleja. Samoin tavoitteena oli selvittää mahdollisia pullonkauloja ja ongelma-alueita koko toteutus- ja toimitusketjussa tuulivoimalan valmistuspaikan ja tuulivoimapuiston välillä. Tämän pohjalta hahmotettiin niitä liiketoimintamahdollisuuksia, joihin suomalaiset alan toimijat voisivat keskittyä ja siten luoda itselleen uutta liiketoimintaa kasvavilla tuulivoimamarkkinoilla.

- Valitsimme tarkasteluun Länsi-Suomesta neljä eri toteutustavalla rakennettua tuulivoimapuistoa, joissa jokaisessa oli lisäksi omat erityispiirteensä. Valittujen tuulivoimapuistojen toteuttajina oli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia toimijoita. Tuulivoimapuistot olivat juuri valmistuneita tai valmistumassa olevia. Tällä tavalla saatiin hyvä näkemys nykykäytännöistä ja mahdollisista uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kertoo projektipäällikkö Jarmo Viitala Prizztech Oy:stä.

Tarkasteluun valittiin Torkkolan tuulivoimapuisto Vaasassa, Mustaisnevan tuulivoimapuisto Kauhajoella, Kirkkokallion tuulivoimapuisto Honkajoella ja Peittoon tuulivoimapuisto Porissa.

 

 Tuulivoimaa rakennetaan Suomen kansallisen tavoitteen mukaisesti vielä noin 1500 MW vuoteen 2020 mennessä sekä jälkeen noin 1000 MW vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 4 000 milj. € liikevaihtoa kyseisenä aikana, mikä tarjoaa noin 1600 milj. € liiketoimintamahdollisuuden alan toimijoille Suomessa.

- Selvityksessä kävi ilmi, että suomalaisille yrityksillä liiketoimintamahdollisuuksia olisi erityisesti tuulivoimalan uusissa nostosysteemeissä, terästornien valmistuksessa, asennuksessa ja pystytyksessä, logistiikassa sekä huollossa ja kunnossapidossa, kertoo Viitala.

Raportti toteutettiin osana Windtek – hanketta, jonka rahoittajina toimivat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Pori, Harjavalta, Ulvila, Pomarkku ja Kokemäki.

Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet-raportti pdf-muodossa.

Lisätietoja:

Jarmo Viitala

Projektipäällikkö

WINDTEK, tuulivoima
Puh. 044 710 5345
jarmo.viitala(a)prizz.fi

14.04.2016