Magneettien maailmassa


Magneettien ja magnetismin tutkimuksen varhaisimmat tiedot ovat ajalta 600-500 vuotta ennen ajanlaskun alkua, kun nykyisen Turkin alueella sijainneen Magnesian kaupungin läheisyydestä löydettiin magneettista rautamalmia, magnetiittia.
Nykyisin kestomagneetteja käytetään monissa tuotteissa ja niiden käyttö jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa.

Sähkömoottorit ja -generaattorit ovat merkittävin kestomagneettien sovelluskohde. Jopa 70% kaikesta sähköenergiasta käytetään erilaisissa sähkömoottoreissa ja kestomagneettimoottoreiden osuus näistä onkin kasvanut erityisesti tiukentuneiden energiatehokkuus- ja hyötysuhdevaatimusten takia.

Teollisuudessa NdFeB-kestomagneettikoneiden suurimmat sovelluskohteet löytyvät energiantuotannosta, vesi- ja tuulivoimasta. Suurin osa nykyisin  asennettavista tuulivoimaloista perustuu suoravetoiseen kestomagneettigeneraattoriin, jossa pelkästään aktiivisen kestomagneettimateriaalin määrä mitataan tonneissa. Tulevaisuudessa sähkö- ja hybridiajoneuvojen yleistyessä kestomagneettikoneiden käyttö tulee lisääntymään merkittävästi yhdistettynä generaattori-moottorikäyttönä.

Säätö- ja mittausteknologia on yleistynyt merkittävästi moottorien ohjaus- ja energiatehokkuusvaatimusten vuoksi. Tehokkaita neodyymikestomagneetteja käytetään myös hyvin monissa anturisovelluksissa. Esimerkiksi tavallisessa henkilöautossa on kymmeniä erilaisia asento- ja pyörimisnopeusantureita. Jo yksittäisen polkimen käyttöön liittyy useita magneettiantureita.

Elektroniikan edullisuudesta johtuen mittausteknologia on yleistynyt myös tavallisissa kodinkoneissa. Yleistyvä IoT-trendi pyrkiikin luomaan käyttäjälle lisäarvoa kokoamalla ja yhdistämällä eri antureiden keräämää dataa.

Kestomagneetteja käytetään myös korkean teknologian terveydenhoitosovelluksissa, kuten MRI-kuvauslaitteissa ja hiukkaskiihdyttimissä, joita käytetään mm. syövän sädehoidossa.

Kestomagneetteja löytyy myös niin elektroniikan kuin lelujen paristakin. Lähes kaikki elektroniikan moottorit, jotka vaativat pientä kokoa tai suurta teho-painosuhdetta, on toteutettu NdFeB-kestomagneettimoottoreilla. Sähköistyvän yhteiskunnan rinnalla myös kierrätystalous ja ”urban mining” kasvattavat merkitystään. Ferromagneettisten ja metallisten materiaalien erottelu toisistaan tai orgaanisista materiaaleista perustuu tyypillisesti materiaalien sähkömagneettisiin ominaisuuksiin.

Prizztech Oy:n Magneettiteknologiakeskus tarjoaa mittaus- ja mallinnuspalveluita sähkömagneettisten sovellusten tuotekehitykseen.

- Laskennallisella tutkimuksella voimme nopeuttaa tuotekehitysprosessia ja vähentää prototyyppien valmistusmäärää, optimoida tuotteen ominaisuuksia tai resurssien käyttöä. Virhetilanteiden simuloinnilla ja toleranssianalyysien perusteella on mahdollista keskittyä tuotteen toiminnan kannalta olennaisimpiin ominaisuuksiin ja vähentää siten mm. tuotannollisia riskejä, kertoo vanhempi asiantuntija Timo Santa-Nokki.

- Mittauspalveluna tarjoamme niin standardien mukaisia kuin sovellettuja mittauksia asiakkaan tiloissa tai laboratoriossamme. Tarjoamme myös mittausteknistä osaamista, mittausten suunnittelua ja tulosten analysointia, Santa-Nokki jatkaa.

LISÄTIETOJA

Timo Santa-Nokki
puh. 044 710 5338
timo.santa-nokki@prizz.fi

 

 

 

15.12.2015