Magneettiteknologiakeskus

Magneettiteknologiakeskus on magneettimallinnukseen ja magneettimateriaaleihin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka toimipiste sijaitsee Porissa. Magneettiteknologiakeskuksen toiminta on jakautunut julkisrahoitteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä yksittäisille yrityksille suoraan tehtäviin palvelutoimeksiantoihin.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tyypillisesti yli puoli vuotta kestäviä ja niissä on mukana useita yrityksiä sekä yliopistotahoja. Palvelutyöt sen sijaan voivat olla lyhyitä konsultaatioita, materiaaliominaisuuksien mittausta, magneettipiirien mallinnusta tai prototyyppien suunnittelua. Toiminta keskittyy pääsääntöisesti kestomagneetti- ja suprajohdeteknologiaan. Magneettiteknologiakeskuksesta löytyy kuitenkin asiantuntemusta ja resursseja monenlaisten sähkömagneettisten ongelmien ratkaisemiseen mallintamisen tai mittaamisen keinoin.