Automaation osaamiskeskittymä Porin seudulla

Kuntavastaava Mikko Puputti ja kaupunginjohtaja Jukka Moilanen tekevät hartiavoimin töitä ulvilalaisten ja kuntaan sijoittuvien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ulvila on noin 13000 asukkaan kaupunki Porin naapurissa.  Se tunnetaan merkittävänä automaatioalan osaamiskeskittymänä, joka tuo synergiaetuja myös muille yrityksille.

Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen luettelee merkittäviä lisäarvotekijöitä sijoittuville yrityksille:
- Sijainti, sijainti, sijainti, sitä ei voi painottaa liikaa, sanoo Moilanen. Sujuvan kaavoituksen ja perusinfran lisäksi kulkuväylät, paikoitustilat ja mm. raskaan liikenteen sujuva kulku, ovat tärkeitä.

Ulvilassa toimii nelisenkymmentä automaatioalaan luokiteltavissa olevaa yritystä, joista useat kansainvälisilläkin markkinoilla. Tämä automaatioteollisuuden osaamiskeskittymä tuo synenergiaetuja sekä pienille että suuremmille yrityksille.

- Pienet yritykset saavat ”vetoapua” ja verkostoja ja isommat yritykset esimerkiksi alihankkijoita. Järjestämme yhteisiä automaatioalan aamukahvitilaisuuksia ja niiden kautta saamme tietoa yritysten todellisista tarpeista.

- Olemme myös saaneet oppilaitoksia mukaan yhteistyöhön ja tavoitteena onkin koulutustarjonnan monipuolistaminen tarpeita vastaavaksi. Yrityksen sijoittumisen lisäksi haluamme huomioida myös työntekijöiden ja koko perheiden sijoittumisen, Moilanen kertoo.

Prizztech Oy:n kokonaisasiakaskunnissa yhtiöllä on jokaisessa kunnassa kuntavastaava. Kuntavastaava toimii linkkinä yritysten, kunnan ja Prizztechin välillä elinkeinoasioissa ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Ulvilassa kuntavastaavana toimii Mikko Puputti.

Kuntavastaavan tehtäväkenttä jakautuu karkeasti ajatellen kolmeen pääkategoriaan: toimivien yritysten kehitystarpeiden tunnistaminen ja tarpeiden mukaisten toimenpiteitä käynnistäminen sekä tähän liittyen tarvittavien kontaktien luominen, uusien yritysten liiketoiminnan käynnistyksen tukeminen ja viimeisenä alueen markkinointi, mihin liittyy alueelle sijoittumista harkitsevien yritysten auttaminen käytännön asioissa, tiedonhankinta ja tietenkin myös potentiaalisten yritysten houkuttelu alueelle. Kuntavastaavan päällimmäisinä tavoitteina ovat alueen yritysten kasvun tukeminen, uudet yritykset ja ennen kaikkea uudet työpaikat.

-Teollisuus on nyt uuden ajan kynnyksellä. Tuotantoa uudistetaan ja automatisoidaan kiihtyvällä tahdilla. Lisäksi robotit ovat tulossa vääjäämättä myös palvelusektorille. Tämä on Ulvilan elinkeinoelämälle ja koko Porin seudulle selkeä mahdollisuus, joka pitää hyödyntää. Ulvilassa ollaan asian suhteen hereillä ja uusia panostuksia Ulvilan automaatioklusterin vahvistamiseksi on käynnistetty, kertoo Puputti.

- Elinkeinopolitiikan vahvuus ja tulevaisuuden usko on automaatiossa. Automaatiolla on alueella vahvasti työllistävä vaikutus, uskoo Moilanen.

03.06.2014