Match INDUSTRY-tapahtuma jälleen menestys

Teollisuusyrityksille suunnattu Match INDUSTRY kokosi kesäkuussa Poriin yli 500 yritystä seitsemästä eri maasta. Kaksipäiväinen tapahtuma koostui seminaaripäivästä sekä Match INDUSTRY 2015 - MI15 Kontaktitapahtumasta.

Osallistujia hemmoteltiin korkeatasoisella seminaarikattauksella. Porin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyössä järjestämässä ”Metallien huippuosaajat Porissa”-seminaarissa lähtökohtana oli globaalin kilpailutilanteen, kiristyvän ympäristölainsäädännön sekä raaka-aineiden ja energian hintakehityksen metallinjalostukselle asettamat haasteet.  Suomalais-norjalainen meri- ja offshore-teollisuuden huippuseminaari MI15 Industry Seminar taas loi osaltaan kuvan Norjan offshore-markkinoiden tulevaisuudesta sekä nosti esiin suomalaista osaamista.

Match INDUSTRY on parhaiten tunnettu seminaaripäivää seuranneesta teollisuuden kontakti- ja neuvottelutapahtumasta, joka varmistaa pelkistetyllä konseptillaan yrityksille mahdollisuuden useiden kontaktien muodostamiseen lyhyessä ajassa. Tilaisuuden vahvat kansainvälisillä markkinoilla toimivat päähankkijayritykset ja osaavat toimittajayritykset tavoittelevat kukin tasokkaiden yhteistyökumppaneiden löytämistä.

Tänä vuonna yli 92 % kontaktitapahtumaan osallistuneista yrityksistä muodosti uusia liiketoimintasuhteita. Tapahtuman palautekyselyyn vastanneet yritykset ilmoittivat tapahtumassa luotujen kontaktien vaikutuksen liikevaihtoonsa olevan 18,3 M€ seuraavan 12 kk:n aikana. Ensi vuoden Match INDUSTRY järjestetään 15.-16.6.2016.

Lisätietoja:

06.10.2015