Meri - ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu


Työ- ja elinkeinoministeriön meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelman ensimmäiset viisi hanketta käynnistyivät keväällä 2014. Hankkeiden tavoitteena on suomalaisen meriteollisuuden uudistaminen ja uusien toimintamallien kehittäminen perinteisen telakkateollisuuden rinnalle. Prizztechin ”Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu”–hanke on resursseiltaan merkittävin osa TEM-Meri-ohjelmaa.

Suomen lähialueilla Norjassa ja Venäjällä avautuu tulevaisuudessa valtava liiketoimintapotentiaali arktisten luonnonvarojen hyödyntämisessä. Suomalaisyrityksillä on markkinoiden kaipaamaa vaativissa olosuhteissa toimimiseen soveltuvaa teknologiaa, tuotteita, palveluita ja osaamista. ”Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu”–hanke hyödyntää arktisen öljy- ja kaasu ja offshore-teollisuuden suomalaisyrityksille tarjoamia markkinamahdollisuuksia ja kasvattaa alan liiketoiminnan volyymia. Prizztechin tehtävänä on auttaa yrityksiä saamaan asiakkuuksia ja ponnistamaan kasvaville markkinoille. Hankeen budjetti on 1,25 miljoonaa euroa.

Prizztechin projektiryhmä koostuu kokeneista kansainvälisen meri-, öljy- ja kaasu- ja offshore-teollisuuden konkareista sekä kehittämistoiminnan asiantuntijoista. Tarvittavat toimenpiteet markkinoille pääsemiseksi määritellään yhdessä yritysten ja yritysryhmien kanssa. Keskeistä on yritysten valmiuksien lisääminen markkinoiden vaatimalle tasolle sekä yritysten johdon ja omistajien sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen.  Asiantuntijat ovat yritysten tukena tavoitteiden asettamisesta aina asiakasprosessin läpivientiin asti. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä TEM:n Meriteollisuuden kehittämisohjelman muiden hankkeiden kanssa ja hyödynnetään myös yhteistyökumppanien, kuten Finpron ja Team Finlandin palveluja.

Yritysten toiminnan pitkän aikajänteen tueksi luodaan Suomeen yhdessä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa osaamiseen perustuva kansainvälinen kehittämisympäristö, joka mahdollistaa liiketoiminnan kasvun jatkumisen tulevaisuudessa. Tunnistettuja t&k-aihioita voidaan jatkojalostaan myös Tekesin Arktiset Meret-ohjelman puitteissa käynnistettävissä projekteissa. Yritysten liiketoiminnan kehittämistavoitteiden tukemiseksi hankkeessa toteutetaan palvelukonsepteja, kuten Suomen offshore-toimiala selvitys, joka taustoittaa offshore-alan kehitystä. Lisäksi järjestetään Porissa yritysten välinen kontaktointitapahtuma Match Industry. FinOffshore Directory puolestaan markkinoi suomalaisia yrityksiä kansainvälisillä offshore-alan messuilla.

Hankkeen toteuttava Prizztechin Teknologiateollisuusyksikkö on toiminnassaan keskittynyt meri- ja teknologiateollisuuden kehitys- ja kansainvälistymistoimenpiteiden toteutukseen sekä alan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan vahvistamiseen. Yksikön henkilöstössä yhdistyy vahva teollinen ja kansainvälinen kokemus sekä julkisen kehittämistoiminnan osaaminen.

Lisätietoja:

Pentti Mattila

Vanhempi asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5452
pentti.mattila(a)prizz.fi

22.04.2014