Meri-Porin teollisuusalueet saavat uutta ilmettä

Meri-Porissa sijaitsevat teollisuusalueet ovat jonkin aikaa olleet vähemmällä huomiolla, mutta niissä piilee potentiaalia moniin tilaa ja merta vaativiin yritysten laajempiin tilaratkaisuihin. Meri-Porin kolme erillistä teollisuusaluetta on samalla kytketty tiiviimmin yhteen alueen kehitystyön ja markkinoinnin vauhdittamiseksi.  Teollisuuden suuret investoinnit antavat vielä odottaa toteutustaan, mutta Meri-Porin alueella jo toimiva yritysverkosto kehittää toimintaansa joka päivä. Tämä tuo mahdollisuuksia koko alueelle. Tältä pohjalta on käynnistetty myös Mäntyluodon, Tahkoluodon ja Peittoon uuden kierrätyspuiston yhteinen kehittäminen sekä tiedotus. Alueiden markkinoinnista on laadittu ”Verkostoidu Porin seudulle” -projektissa yrityksille suunnattu infopaketti, joka on saanut kansainvälisessä levityksessä nimekseen M20 Industrial Park.

Syvien meriväylien myötä kiinnostus sataman läheisyydessä sijaitsevia teollisuusalueita kohtaan on kasvanut. Alueella toimii jo nyt monta teollisuusyritystä ja alueen teollinen toimintaympäristö on logistisesti hyvin kehittynyttä. Vapaata yritystonttimaata on vielä useampia kymmeniä hehtaareita, on suuria tontteja ja tarvittaessa rakentamisen voi aloittaa välittömästi. M20 Industrial Park voikin tarjota Itämeren alueen laajimmat mahdollisuudet teollisuuden uusille investoinneille.

Porin satamajohtaja Jaakko Nirhamo kertoo nimen koostuvan monesta hyvästä elementistä, jotka yhdistävät näitä kolmea erilaista teollisuusaluetta. ”Ensinnäkin M tuo mieleen Mäntyluodon kansainvälisesti tunnetun sataman. 20 kuvaa niitä kahtakymmentä ainutlaatuista etua, joita nämä kolme aluetta yrityksille tarjoavat. Industrial Park taas kuvaa alueella toimivaa teollisuutta ja kokenutta yritysverkostoa. Aina emme huomaa, että täällä Meri-Porin puistossa toimii jo toistakymmentä kansainvälistä yritystä ja työpaikkoja on yli kaksituhatta – tästä on helppo jatkaa alueen kehittämistä”, toteaa Nirhamo.

M20 Industrial Parkin vetovoimatekijöinä nähdään ennen kaikkea tilan tarjoaminen suoraan Itämeren syvimmistä satamista, valmiit tontit, alueen voimakas energiakeskittymä, toimiva yritysverkosto sekä Porin alueen tarjoama kehittynyt toimintaympäristö kansainväliselle suurteollisuudelle. Lisäksi alueelle antaa täysin uusia mahdollisuuksia Peittoon kierrätyspuisto, jonka tuomia mahdollisuuksia selvitetään Prizztech Oy:n projektissa www.prizz.fi/peittoo.

M20 Industrial Park kotisivut löydät osoitteesta: www.m20.fi

Lisätietoja:
satamajohtaja Jaakko Nirhamo, puh. 044 701 2601            
kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku puh. 044 701 1811

25.03.2013