Merituulipuisto – piristysruiske koko seudulle


Suomen Hyötytuulen 120 miljoonan euron merituulipuistoinvestointi konkretisoitui kesäkuun alussa, kun merenpohjan ruoppaustyöt alkoivat. Porin Tahkoluotoon tulee kymmenen Siemensin toimittamaa neljän megawatin voimalaa, jotka sijaitsevat puolesta kolmeen kilometriin Tahkoluodon rannasta. Hankkeen lupaprosessi alkoi jo vuonna 2006, ja voimalat tuottavat energiaa ensi vuoden syksystä lähtien.

Merelle rakentaminen vaatii erityishuomiota sääolosuhteiden vuoksi. Turvallisuudesta huolehtiminen on keskeistä: nostot ja logistiikka ovat haastavampia kuin maalla.
– Rakentamisen kustannukset ovat demohankkeessa lähes kaksinkertaiset maatuulivoimaan verrattuna, sillä perustuksille on erityisvaatimuksia, vaateet turbiiniteknologian luotettavuudelle kasvavat ja huoltotoimiin tarvitaan erityiskalustoa, kuvailee Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri.

Vuonna 2010 Tahkoluotoon rakennetusta pilottimerituulivoimalasta saatujen tietojen ja tuulimittausten perusteella tuotto merellä on noin puolitoistakertainen maatuulivoimaan verrattuna. Merituulipuiston arvioitu vuosituotanto on noin 155 miljoonaa kWh, joka vastaa noin 8 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.
– Valmistelemme merituulivoiman rakentamista myös jatkossa, sillä Suomessa olosuhteet merituulivoimalle ovat hyvät, Sulameri sanoo.

Puiston suora työllistämisvaikutus on yli 300 henkilötyövuotta. Technip Offshore Finland valmistaa Porissa voimaloiden jääolosuhteisiin suunnitellut meriperustukset, jotka ovat periaatteiltaan samanlaiset kuin jo vuonna 2010 rakennetussa Tahkoluodon pilottivoimalassa: teräskuoriset kasuuniperustukset eli kiviaineksella täytetyt teräslieriöt.

Merellä tehtävien rakennustöiden pääurakoitsijaksi valittiin belgialainen Jan De Nul. Energia-alan offshore-asennuksia eri puolilla maailmaa tekevä yritys vastaa ruoppauksesta, pohjatöistä sekä perustusten ja tuulivoimaloiden asentamisesta.
– Tuulivoimaloiden asennukseen käytetään nelijalkaista, yli sata metriä pitkää jack up -lauttaa, joka saapuu Suomeen ensimmäistä kertaa, projektin merioperaatioista vastaava Xavier De Meulder Suomen Hyötytuulesta kertoo. Rakennustyöt jakautuvat kahdelle seuraavalle kesäkaudelle.

Kaapelivalmistaja Prysmian Finland toimittaa tuulipuistoon merikaapelin. Kirkkonummen Pikkalassa valmistettavaa 30 kilovoltin kaapelia asennetaan meren pohjaan noin 14 kilometriä. Puisto liitetään Pori Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkkoon, ja sähköurakoitsijana maa-alueella toimii ABB.

Tahkoluodon merituulipuistoprojektissa on nyt mukana viisi kansainvälistä toimittajaa, Siemens, Technip, ABB, Prysmian ja Jan De Nul. Sekä Prysmianin, ABB:n että Technipin valmistus tapahtuu Suomessa.
– Hankkeessa käytetään lisäksi laajasti paikallisia palveluja sukeltamisesta majoitukseen ja hitsauksesta kirjanpitoon, projektin johtaja Arto Huhmarkangas toteaa.

Merituulipuisto poikii paljon tuulivoimaan liittyvää tutkimusta ja teknologian kehitystä. Esimerkiksi linnustovaikutuksia seurataan laajalla, akateemisella tutkimusprojektilla sekä hankkimalla uusinta tutka- ja infrapunateknologiaa linnuston seurantaan. Suomen ensimmäinen lintututka tulee Tahkoluodon satama-alueen läntisimpään kärkeen. Tutka toimii merituulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin työkaluna ja valmistuttuaan auttaa estämään lintujen mahdollisia törmäyksiä voimaloihin.

Tahkoluodon merituulipuisto pähkinänkuoressa

  • 10 offshore-tuulivoimalaa, joiden voimalakohtainen teho on 4 MW
  • Voimalan napakorkeus on noin 90 metriä ja roottorin halkaisija 130 m
  • Keskimääräinen tuotto 43 % maksimituotosta
  • Arvioitu vuosituotanto noin 155 GWh
  • Teräsrakenteiset meriperustukset
  • Sähköasema rannalla
  • Noin 120 miljoonan euron investointi
  • Arvioitu työllistämisvaikutus yli 300 henkilötyövuotta

Lähde: Suomen Hyötytuuli Oy

LISÄTIETOJA MERITUULIPUISTOSTA
Projektin johtaja Arto Huhmarkangas
Puh. 040 489 0030
arto.huhmarkangas@hyotytuuli.fi

22.06.2016