Merituulivoiman demonstraatiohankkeeksi valittiin Porin Tahkoluodon hanke

TEM tiedote 19.11.2014 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnitteleman tuulivoimapuiston merituulivoiman kokeiluhankkeeksi. TEM myönsi 19.11.2014 hankkeen toteuttamiseen 20 miljoonaa euroa investointitukea. Tuki voi kuitenkin olla enintään 18,5 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hanke voi saada tuotantotukea tuotetun sähkön määrän mukaan 12 vuoden ajan.

– Merituulivoiman kokeiluhankkeeksi tuli useita hyviä hakemuksia. Niistä parhaaksi arvioitiin Suomen Hyötytuuli Oy:n hanke, joka toimii nyt suomalaisen merituulivoiman tienavaajana, toteaa tukipäätöksen allekirjoittanut elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

– Merkittävää tässä hankkeessa on meriperustusten testaaminen käytännössä, myös jääoloissa. Tällä kehitystyöllä ja demoja rakentamalla voi avautua merkittäviäkin liiketoimintamahdollisuuksia monille toimialoille, kun tuulivoima ja merituulivoima joka tapauksessa kasvattavat merkitystään energiantuotannossa.

Suomen Hyötytuuli Oy rakentaisi Tahkoluotoon 10 tai 11 turbiinia, joiden yhteenlaskettu teho olisi noin 40–44 megawattia. Yrityksen tavoitteena on tehdä investointipäätös maaliskuussa 2015. Se arvioi, että hanke valmistuisi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hankkeessa demonstroitaisiin Itämeren olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa laajamittaisemman merituulivoimarakentamisen Itämeren jääolosuhteissa. Turbiinien etäisyys rannasta olisi noin 0,6–2,5 kilometriä. Olosuhteet olisivat lähellä avomeriolosuhteita. Jääolosuhteet ovat alueella haastavat erityisesti ahtojään takia.

Tukiehtoihin kuuluu, että Suomen Hyötytuuli Oy:n on jaettava tietoa muille merituulivoiman hankekehittäjille merituulivoimahankkeen rakentamisesta, käytöstä ja huollosta, lukuun ottamatta liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.

Valtion budjettiin on varattu 20 miljoonaa euroa merituulivoiman demonstraatiohankkeeseen vuodelle 2014. Tuella on tarkoitus kattaa maatuulivoimalaan nähden ylimääräiset kustannukset, jotka muodostuvat etenkin voimalan meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista.

Uusiutuvan energian edistämisen lisäksi merituulivoima tarjoaa myös uuden cleantech-liiketoimintamahdollisuuden offshore- ja energiateollisuusteollisuusyrityksille. Vientimarkkinoita löytyy erityisesti Itä- ja Pohjanmereltä.

Kokeiluhankkeen hakuprosessiin osallistui kahdeksan muutakin ehdotusta. Demotukea hakivat  Rajakiiri Oy (Tornio/Röyttä), Propel Voima Oy ja Lumituuli Oy (Oulunsalo/Hailuoto), Innopower Oy (Kemi/Ajos ja Kokkola), Mervento Oy (Kokkola) ja Suomen Merituulivoima Oy (Siipyy).

Nyt tehty päätös ei ennakoi TEM:n kantaa muihin merituulivoimahankkeiden investointitukea koskeviin hakemuksiin. Muutkin kokeiluhankkeen hakukierroksella mukana olleet hankkeet arvioidaan toteuttamiskelpoisiksi.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi, TEM. puh. 029 506 0016 (Cleantech)

19.11.2014